• Hem
  • Dags för en tra...
Debattinlägg

Dags för en transparent årsredovisning

Solna stads årsredovisning visar att vi har många välfungerande verksamheter och att personalen har gjort fantastiska insatser under året. Trots detta ser vi att det saknats både pengar och visioner som skulle kunna göra Solna bättre.

Det blågröna styret verkar inte se skatten som ett medel, utan fokuserar på att ha så låg skatt som möjligt. De snäva budgetramarna med årliga uppräkningar på 1 % har lett till att många verksamheter går på knäna eftersom kostnaderna för löner ökar långt mer än så. Hade istället Vänsterpartiets budgetförslag gått igenom hade verksamheterna fått 120 miljoner kr mer. Det hade räckt till många extra händer i förskolan, skolan och äldreomsorgen.

Nedskärningarnas konsekvenser syns allra tydligast i Skolnämnden som går med 15 miljoner i underskott. Lärare och rektorer tvingas kämpa för att få ihop budgeten och på flera håll sparas det på personal. Dessutom redovisas skolornas budget inte på enhetsnivå, vilket stadens revision har kritiserat. Det gör det omöjligt för Skolnämndens ledamöter att få en tydlig bild av skolornas ekonomi.

I årsredovisningen målas en glossig bild upp av året som har gått. Planer för nya skolor räknas upp men beslutet om att lägga ned Bergshamraskolans högstadium nämns inte. Fritidens ”utvecklingsarbete” finns med, men inte ett ord om att nästan all fritidspersonal sa upp sig innan sommaren eller att två fritidsgårdar lades ner 2019. Vi vill att årsredovisningen ska spegla året på ett ärligt sätt. Framgångar och glada besked ska redovisas likvärdigt med bakslag och svåra beslut. Det är dags för en transparent årsredovisning.

Sandra Lindström, gruppledare Vänsterpartiet Solna, samt ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i Skolnämnden

Debattexten författades i april 2020.

Kopiera länk