• Hem
  • Dags för Solna ...
Debattinlägg

Dags för Solna att ställa om

Torka. Skogsbränder. Bevattningsförbud. Djur som dör av uttorkning. Sommaren 2018 är den varmaste i Sveriges historia. Det borde inte längre kunna undgå någon att klimatförändringarna är verkliga och att behovet att ställa om till ett hållbart samhälle är akut.

Trots detta saknar Solna ett helhetsgrepp om klimatfrågan. Alliansen är nöjd med att prata lite löst om hållbarhet, men de konkreta målen och uppföljningen lyser med sin frånvaro.

Klimatet har inte råd att vänta in tillväxt eller nya tekniska lösningar. Det är dags att Solna tar klimatomställningen på allvar och sätter i gång med arbetet.

Därför har Vänsterpartiet lagt ett förslag om att Solna ska anta en omställningsplan. Omställningsplaner finns i många kommuner och innehåller konkreta och mätbara mål som kontinuerligt följs upp för att säkerställa att omställningen går enligt plan. Slutmålet är att bli en fossilfri och hållbar stad med en god miljö för alla stadens invånare.

Hur många fler värmerekord behövs innan Alliansen tar klimatfrågan på allvar?

Sandra Lindström, tillträdande gruppledare (V)
Atilla Yavuz, ledamot i kommunfullmäktige (V)

Publicerad i Vi i Solna 11/8 2018.

Kopiera länk