• Hem
  • Det blågröna st...
Debattinlägg

Det blågröna styret väljer företag framför äldre

Följande publicerades i Vi i Solna i veckan:

För några veckor sedan kunde vi läsa om både anhöriga och personal på demensboendet Polhemsgården i Huvudsta som oroar sig för en försämrad vård när personalstyrkan på boendet krymper. Anledningen är att styret nyligen sänkte bemanningskravet på demensboenden för att öka vårdföretagens intresse till upphandling.

Nu har styret också fattat beslutet att sänka kravet på sjuksköterskebemanning i vård- och omsorgsboenden. Sjuksköterskebemanningen minskar med fyra timmar per dag, och ersätts med sjuksköterskepatrull. Som skäl anges att det har blivit svårt för de privata företag som utför vården att rekrytera sjuksköterskor.

Det blågröna styret har ännu en gång valt att sätta vinstdrivna vårdföretags önskemål i främsta rummet, på bekostnad av de äldres vård.

För Vänsterpartiet är det självklart att de äldres behov måste vara den högsta prioriteten. Om en privat utförare inte kan uppfylla de krav staden ställt på deras utförande så bör staden garantera kvaliteten på vården genom att ta in den i egen regi istället.

Kerstin Scheutz, talesperson i äldrefrågor (V)

Sandra Lindström, oppositionsråd (V)

Kopiera länk