• Hem
  • Fegt att smygfö...
Debattinlägg

Fegt att smygförsämra på fritiden

Det blågröna styrets låga ambitioner och okunnighet syns tydligt vad gäller kultur- och fritidspolitiken. Av landets 290 kommuner lägger Solna allra minst pengar på kultur per invånare. Samtidigt är flera av Solnas idrottsplatser i så dåligt skick att barn skäms över att spela där och bristen på toaletter gör att de tvingats kissa i buskarna.

Tyvärr ser det inte bättre ut vad gäller fritidsgårdarna. I våras sa nästan all fritidspersonal upp sig, något som få svenska kommuner erfarit i modern tid. Trots att heltid ska vara norm i Solna är den nya, reducerade personalstyrkan anställd på 75 %.

I juni antog kultur- och fritidsnämnden en ny inriktning för fritiden. Vi i oppositionen hade många synpunkter kring tillgängligheten på verksamheten men var glada över att alla fritidsgårdar skulle vara kvar.

Men det är de inte. Kurage och Solna ungdomscafé (SUC) har aldrig öppnat igen efter sommaren. Det blågröna styret hävdar att SUC:s verksamhet ”inryms” i Black Sheep och ska göra så även framöver men ingen ny personal har rekryterats till SUC. Det blågröna styret har gått emot sitt eget inriktningsbeslut och lagt ner två fritidsgårdar i smyg – utan officiella politiska beslut. Inga nya gårdar öppnar i deras ställe.

Trots att fritidsgårdar har lagts ner och personalstyrkan har reducerats hävdar kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm (L) att detta inte beror på besparingar. Han menar att den sämre tillgängligheten innebär en förbättring av verksamhetens kvalitet och att förslaget kommer från förvaltningen. Det tycker vi är fegt. Nedskärningarna är en direkt konsekvens av det blågröna styrets anorektiska budget men ändå låter man förvaltningens tjänstemän klä skott för fritidens försämringar. De blågrönas bristande ansvarskänsla och låga ambitioner vad gäller kultur- och fritidspolitiken gör att Solnaborna har skäl att oroa sig.

Faradj Koliev, 2:a vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S)
Sandra Lindström, oppositionsråd och ledamot i kultur- och fritidsnämnden (V)

Publicerad 13/3 i SolnaDirekt

Kopiera länk