• Hem
  • Fem satsningar ...
Debattinlägg

Fem satsningar så att alla elever klarar målen

Nu är skolan igång igen. Eleverna i årskurs 9 drömmer redan om juni då de står med betygen i hand. Men med all sannolikhet kommer var fjärde av dessa hoppfulla nior stå på skolavslutningen i fina kläder – men med en klump i magen. Idag går nämligen var fjärde elev i Solna ut grundskolan utan att ha klarat målen i alla ämnen. Det är oacceptabelt men det går att förändra.

Vänsterpartiet presenterar fem satsningar för att alla elever ska klara målen.

1. Fler lärare och mindre klasser. Många klasser har 28 eller fler elever vilket ofta skapar dålig arbetsro. Med fler lärare kan vi minska klasserna och ge mer lärartid till varje elev.

2. Satsning på särskilt stöd. 5–8 % av barn har dyslexi och lika många har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en autismspektrumdiagnos. Alla Solnas lärare behöver få kompetensutveckling i särskilt stöd och möjlighet att göra anpassningar så att dessa elever klarar skolan.

3. Stärkt elevhälsa. Den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt bland unga tjejer. Depression och ångest gör det svårt att engagera sig på lektionerna. Därför behöver elevhälsan förstärkas och tillgängligheten öka hos skolpsykolog, kurator och skolsköterska.

4. Bättre mat. Vi vill se att alla Solnas skolor utrustas med tillagningskök så att eleverna får god och näringsrik mat och orkar hela skoldagen. Tillagningskök är också klimatsmarta.

5. Bra skolmiljö. En fungerande ventilation, tak som inte läcker och en stor skolgård med utrymme för lek och rörelse är förutsättningar för att eleverna ska kunna koncentrera sig på lektionerna. Vi vill trappa upp skollokalernas renoveringstakt.

Allt detta kostar pengar. Det vet vi. Därför satsar Vänsterpartiet mer pengar på skolan än något annat parti i Solna. Vi vet redan resultatet av det blågröna styrets kroniska underfinansiering av skolan. Det är stora klasser, lokaler som tillåts förfalla, nedläggningen av Bergshamras högstadium och att var fjärde elev inte får känna sig stolt på sin examensdag.

 Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i skolnämnden (V)
Sandra Lindström, oppositionsråd (V)

Publicerad i Mitt i Solna 10 september 2019

Foto: Thought Catalog på Unsplash

Läs mer om vår politik för skola och fritidshem.

Kopiera länk