• Hem
  • Följ stadgarna ...
Debattinlägg

Följ stadgarna och backa om hyreshöjningarna

I skuggan av Coronaepidemin har det mesta stannat upp; arbetsplatser stängs ner, lönerörelsen skjuts upp till hösten och VD för Sveriges Allmännytta, Anders Nordstrand, slår fast att fastighetsägarna måste se över vilka insatser som kan göras för att hjälpa hyresgäster genom krisen.

Samtidigt fortsätter Signalisten i Solna att förhandla om kraftiga hyreshöjningar i flera bostadsområden. Beskedet till de boende är att ”förhandlingar gällande bruksvärde pågår och vi avvaktar resultat. När förhandlingarna är avslutade kommer vi att ha ett skonsamt genomförande av ändringarna.”

Att driva på för hyreshöjningar av det här slaget är olämpligt och i nuläget på gränsen till cyniskt. Det handlar om yrkanden utöver det påslag på knappt 2 % som redan förhandlats för 2020 och innehåller krav på retroaktiva hyreshöjningar på 15 – 20 % i stora delar av beståndet.

När Hyresgästföreningen bjöd in de boende till ett informationsmöte gick Signalistens ordförande, Magnus Nilsson (M), ut och kallade det hela för ”ett rent hittepå” och hävdade att det inte fanns några yrkanden eller pågick några förhandlingar. Tyvärr var uttalandet lika osant som oprofessionellt och Signalisten bekräftade kort efter på sin hemsida att yrkandet om höjningar var framställt till Hyresgästföreningen. Det märkliga med Signalistens agerande är att intäkterna inte framstår som nödvändiga. Ekonomin i bolaget är stark. När Magnus Nilsson inför valet 2018 fick frågan om Signalistens nyproduktion riskerade att höja hyrorna för befintliga hyresgäster blev svaret ”Nej. Med dagens byggtakt har Signalistens styrelse kommit fram till att man klarar befintlig nyproduktion utan hyreshöjningar”.

Dessutom är Signalisten en politiskt styrd stiftelse med stadgar som säger att man ska sträva efter att tillhandahålla sina lägenheter till lägsta möjliga pris. Vänsterpartiet vill nu att Signalisten går tillbaks till sina stadgar, efterlever dem och drar tillbaks kraven på hyreshöjningar.

Krister Collin
Sandra Lindström

Kopiera länk