• Hem
  • Fortsatta nedsk...
Debattinlägg

Fortsatta nedskärningar med nya styrets budget

Följande publicerades i Mitt i Solna i veckan:

Med den nya budgeten som (M), (C), (L), (KD) och (MP) röstade igenom på senaste kommunfullmäktige får Solna återigen en budget som i praktiken innebär nedskärningar. Budgeten innehåller färre engångssatsningar än förra året och den generella uppräkningen på ca 1 % täcker inte de ökade kostnaderna för löner, lokalkostnader och inköp. Bara för att upprätthålla den standard som är idag krävs betydligt större tillskott till välfärden.

Det är oansvarigt av det blågröna styret att än en gång prioritera Sveriges lägsta kommunalskatt framför de nödvändiga satsningarna som behöver göras i vår välfärd. Styrets budget bortser ifrån att 1 av 4 elever inte klarar skolan, att bostadskön för hyresrätter är 13 år lång, att nyanlända i praktiken inte har någon väg till fast bostad och att kommunens skolor, ålderdomshem och idrottsanläggningar är i skriande behov av utökat underhåll och fler anställda.

Om Vänsterpartiet fick bestämma hade det sett annorlunda ut. I vår budget för 2019 satsar vi 129 miljoner mer än styret på välfärdens kärna. Det räcker till att anställa fler lärare och undersköterskor, minska förskolegrupperna, förbättra arbetsmiljön, införa gratis bad för barn, sänka hemtjänstavgifterna, bygga hyresrätter och minska luftföroreningarna. Dessutom investerar vi 180 miljoner mer för att t.ex. rusta upp och bygga nya idrottsplatser, bygga fler skolor och bättre skolgårdar, bygga en skatepark och utöka cykelinfrastrukturen.

Allt det här, och mer, finansieras med en skattehöjning på 57 öre. Med höjningen skulle Solna ändå ha Sveriges fjärde lägsta kommunalskatt och en person med en månadslön på 30 000 kr skulle få bidra med 171 kr mer i månaden. Våra barn förtjänar små barngrupper i förskolan och en bra skola, våra lärare, undersköterskor och socialsekreterare förtjänar bra arbetsvillkor, våra äldre förtjänar en meningsfull fritid, och alla Solna bor förtjänar en grön och hållbar stad. Det skulle vi få med Vänsterpartiets budget.

Sandra Lindström,
Oppositionsråd (V)

Linda Cigéhn,
Ersättare i Kommunstyrelsen (V)

Kopiera länk