• Hem
  • Gör Solna till ...
Debattinlägg

Gör Solna till en fristad för förföljda författare

 Hot, trakasserier och fysiskt våld gentemot journalister, författare och andra konstnärer blir allt vanligare i världen. Varje år förföljs omkring tusen författare och konstnärer som en direkt konsekvens av deras arbete.

För att motverka denna utveckling har ett antal städer bildat ett internationellt nätverk, International Cities Of Refugee Network (ICORN), som stöttas av bland andra Sida. Genom nätverket kommer de 70 medlemsstäderna, varav 26 är svenska, i kontakt med hotade kulturutövare och erbjuder dem en tillfällig fristad.

Vänsterpartiet lämnade nyligen in en motion i kommunfullmäktige om att ansluta Solna till ICORN. Om motionen antas blir Solna en fristad åt en författare eller konstnär som är utsatt för censur eller förföljelse i sitt hemland på grund av sitt arbete. Under två år erbjuds personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete.

Solna är en mångfaldens stad där det finns över 30 modersmål och ungefär en tredjedel av invånarna är födda i utlandet. Solna har också en stark tradition av kulturskapande med många både levande och döda författare och konstnärer med stark Solnakoppling. I den traditionen tycker vi att Solna ska stå upp för demokratin och för kulturutövares yttrandefrihet genom att ge dem skydd och möjlighet att fortsätta utöva sitt arbete.

Atilla Yavuz, ledamot i fullmäktige (V)
Tove Pehrsson, ledamot i fullmäktige (V)

Publicerad i SolnaDirekt 17 april 2020

Foto: Aaron Burden via Unsplash

Kopiera länk