• Hem
  • Ge äldreomsorge...
Debattinlägg

Ge äldreomsorgens personal heltid – så minskar vi smittspridningen

Var tredje timme i Solnas äldreomsorg utförs av en timanställd. Under Coronapandemin har det visat sig att kommuner och verksamheter med en hög grad timanställda inom äldreomsorgen har haft en större smittspridning. Timanställd personal fyller en viktig funktion i att täcka upp vid sjukfrånvaro, men som timanställd är man vanligtvis mindre insatt i verksamheten och ofta hoppar man mellan flera arbetsplatser. Detta ökar risken för smittspridning. En hög grad timanställda kan därför gå ut över kontinuiteten och kvaliteten av verksamheten, på bekostnad av såväl de äldres som personalens trygghet.

Solna är en av de kommuner i hela landet som har högst andel timanställda inom äldreomsorgen. Omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD) förklarar detta med att heltider försvårar schemaläggningen och att flera av stadens timanställda har tackat nej när de har erbjudits en heltidstjänst. Nästan alla kommuner i hela Sverige lyckas bättre än vi med att erbjuda heltidstjänster så att heltider försvårar schemaläggningen är en dålig förklaring till varför just Solna har så många timanställda. Enligt LO är de vanligaste orsakerna till deltidsarbete att man inte får en heltidstjänst eller att man inte orkar arbeta heltid för att arbetet är så krävande.

För att vi ska kunna erbjuda våra äldre en trygg och smittfri äldreomsorg måste vi öka andelen heltidspersonal. För Vänsterpartiet är rätt till heltid, med möjlighet till deltid, en självklarhet. Men trots att det blågröna styret säger sig jobba med frågan rör vi oss inte ens i rätt riktning. Solnas äldre och personal förtjänar betydligt bättre än styrets låga ambitioner.

Kerstin Scheutz, ledamot i Omvårdnadsnämnden (V)
Sandra Lindström, oppositionsråd (V)

En debattartikel som vi skickat in till Mitti Solna 28/1 2021 men ännu inte fått införd i tidningen eller på debattsidan. Vi väljer därför att publicera den här. 

Kopiera länk