• Hem
  • Ge kommunens ve...
Pressmeddelande

Ge kommunens verksamheter pengar till klimatomställningen

Vänsterpartiet Solna presenterar flera miljöförslag i sin skuggbudget för 2022. En ny klimatinvesteringsfond för stadens verksamheter och stopp för Norrenergis försäljning av utsläppsrätter är några av dem.

”Vi vill inrätta en klimatinvesteringsfond för att ge kommunala verksamheter pengar till omställningen. Det är såklart jättebra att ha miljömål, men det ska finnas förutsättningar att genomföra dem utan att det drabbar ordinarie verksamhet negativt” säger Sandra Lindström, oppositionsråd för Vänsterpartiet Solna.

Vänsterpartiet vill också att det kommunala bolaget Norrenergi ska sluta sälja sina utsläppsrätter. Ett sådant beslut har redan fattats i den andra ägarkommunen Sundbyberg.

Syftet med utsläppsrätter är ju att hålla de totala utsläppen under en viss nivå. Vad är klimat-nyttan med att minska sina utsläpp om man samtidigt tänker tjäna pengar på att någon annan förorenar i ens ställe, frågar sig Tove Pehrsson, ledamot i miljö-och hälsoskydds-nämnden för V. ”Alla partier i Sundbyberg var enade i frågan, Solna borde verkligen ta efter”

På budgetfullmäktige 29 november fattas beslut om kommunens budget för kommande år. Oppositionspartierna lämnar in sina egna budgetförslag medan det blågröna styret lägger fram ett gemensamt förslag till budget.

 

Några av Vänsterpartiets klimat- och miljöförslag från budgeten 2022:

  1. Inrätta en klimatinvesteringsfond där kommunens verksamheter kan söka pengar för omställning
  2. Sluta sälja Norrenergis utsläppsrätter
  3. Satsa på solenergi genom att anlägga solceller på kommunens lokaler samt avgiftsbefria ansökningar för privatpersoner
  4. Bygg på redan hårdgjord yta för att bevara stadens grönområden
  5. Uppdatera klimatstrategin och ta hänsyn till konsumtionsbaserade utsläpp i koldioxidbudgeten.
  6. Utvidga Råstasjöns naturreservat

Kontakt:
Julia Sundqvist
[email protected]
072-583 37 05

Kopiera länk