• Hem
  • Gör Solna till ...
Nyheter

Gör Solna till en fristad för förföljda författare

Måndag 24/2 2020 lämnar Vänsterpartiet in en motion om att ansluta Solna till fristadsprogrammet för att ge skydd till förföljda och censurerade författare och konstnärer.
Yttrandefrihet har stor betydelse i den liberala demokratin och utgör kärnan i mänskliga rättigheter. I många delar av världen är det fria ordet hotat idag. Kulturutövare och konstnärer är i flera fall särskilt utsatta. För Vänsterpartiet är det självklart att vi agerar, både nationellt och internationellt, för att motverka den utvecklingen, säger Atilla Yavuz, en av motionärerna.

Varje år förföljs omkring tusen författare och konstnärer som en direkt konsekvens av deras arbete. För att motverka denna utveckling har ett antal städer bildat ett internationellt nätverk, International Cities Of Refuge Network (ICORN), som stöttas av bland andra Sida. Genom nätverket kommer de 70 medlemsstäderna, varav 26 är svenska, i kontakt med hotade kulturutövare och erbjuder dem en tillfällig fristad.

Vänsterpartiet lämnar på kommunfullmäktige 24/2 in en motion om att ansluta Solna till nätverket ICORN. Om motionen antas blir Solna en fristad åt en författare eller konstnär som är utsatt för censur eller förföljelse i sitt hemland på grund av sitt arbete. Under två år erbjuds personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete.

– I Solna finns drygt 30 modersmål och ungefär en tredjedel av invånarna är födda i utlandet. Vi har också en stark tradition av kulturskapande med många verksamma författare och konstnärer. I den traditionen tycker vi att Solna ska stå upp för demokratin och för kulturutövares yttrandefrihet genom att ge dem skydd och möjlighet att fortsätta utöva sitt arbete, säger Tove Pehrsson, en av personerna bakom motionen.

Vänsterpartiet ser också att det finns goda möjligheter för fristadskonstnärer i Solna att samverka med det lokala kulturlivet inom såväl våra egna verksamheter som med föreningslivet och lokala näringsidkare, vilket också kan skapa ett mervärde för Solnas invånare.

Vänsterpartiet lämnade redan 2013 in en motion om att ansluta Solna till fristadsprogrammet, men motionen ansågs då besvarad. Därför lyfter partiet frågan på nytt.

För mer information, kontakta:

Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]

Julia Sundqvist, politisk sekreterare (V)
072-583 37 05, [email protected]

Vänsterpartiet Solna
https://solna.vansterpartiet.se/

Foto: Aaron Burden via Unsplash

Kopiera länk