• Hem
  • Häng med i tide...
Debattinlägg

Häng med i tiden – byt namn på rådet!

Sverige har ratificerat FN:s konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Därför måste man se till att personer med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Den 18 maj 2017 bytte Handikappförbundet namn till Funktionsrätt Sverige och introducerade samtidigt begreppet funktionsrätt. Organisationen anser att ordet funktionshinder fokuserar på begränsningen som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i förhållande till omgivningen. Det nya begreppet är tänkt att komplettera språket genom att flytta fokus från hinder och särskilda lösningar och istället betona individens mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet anser att Solna stad ska använda de begrepp som rörelsen själv använder. Vi har därför lämnat en motion om att byta namn på rådet för funktionshinderfrågor, för att istället låta det heta Funktionsrättsrådet. Vår grannkommun Sundbyberg har redan gjort namnändringen, och inte vill väl Solna vara sämre? Även vår kommun bör hänga med i svängarna!

Kerstin Scheutz (V)
Anette Meliane (V)

Publicerad i SolnaDirekt 13 september 2019

Kopiera länk