• Hem
  • Hemtjänsten är ...
Debattinlägg

Hemtjänsten är fantastisk – men tiden är för knapp

Att som politiker fatta beslut i stadshuset är en sak, men för att veta hur verkligheten fungerar måste man vara ute i den. Därför gör Vänsterpartiet många besök varje månad runtom i stadens verksamheter. För några veckor sedan hade vi nöjet att få göra praktik inom Humanioras hemtjänst. Under en dag fick vi skugga Humanioras personal och lyssna på de anställdas och kundernas upplevelser av hemtjänsten.

Glädjande nog var de kunder vi träffade nöjda med sin hemtjänst och inte minst med den fantastiska personalen. Men det var också tydligt att många upplever tiden de beviljas som oerhört knapp. Personalen rusar runt för att hinna bädda, göra frukost och hjälpa till toaletten och hinna prata någon minut men känner inte alltid att de räcker till. Många kunder är multisjuka och ensamma och besöken från hemtjänsten kan vara dagens höjdpunkt.

Efter vår dag i hemtjänsten är det tydligt att både personal och kunder önskar samma sak: mer tid. Det händer att äldre nekas mer tid eller en plats på ett korttidsboende – trots att hemtjänstpersonalen framhåller för biståndsbedömaren att behovet finns. Vänsterpartiet i Solna kommer fortsätta arbeta för en mer generös biståndsgivning så att alla kunder får den tid de behöver.

Sandra Lindström, oppositionsråd (V)
Linda Cigéhn, vice gruppledare (V)

Publicerad i SolnaDirekt 11 oktober 2019

Kopiera länk