• Hem
  • Hur fritt är sk...
Debattinlägg

Hur fritt är skolvalet när kommunala skolor försvinner?

Läraren Filippa Mannerheim anklagade politikerna för att ha gjort skolan till en våt dröm för riskkapitalbolag. Nu vill vi, som kommunpolitiker i sex kommuner i Stockholmsområdet, ge vår bild av situationen i storstadsregionen.

Debatten om friskolorna har blossat upp igen. Läraren Filippa Mannerheim skrev i november ett öppet brev till Sveriges riksdagspolitiker. Politikerna anklagas för att ha gjort skolan till en ”våt dröm för riskkapitalbolag”. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och skolpolitiske talesperson Daniel Riazat gav Mannerheim rätt i en replik. Vi vill nu, som kommunpolitiker i sex kommuner i Stockholmsområdet, ge vår bild av situationen.

När marknaden släpps fri i skolans värld drabbar det våra skolelever hårt. I Solna gick det blågröna styret nyligen ut med att mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan ska avvecklas från och med nästa höst. Detta trots att man våren 2019 antog en skolförsörjningsplan som slog fast att behovet av skolplatser i centrala Solna kommer att öka. Eleverna hänvisas till överfulla kommunala skolor – eller Internationella Engelska skolan (IES) som etablerar sig samtidigt som de högre årskurserna på Skytteholm avvecklas.

Värmdös blågröna styre vill lägga ner nyrenoverade Munkmoraskolan med motiveringen att elevunderlaget sviktar när många åker till friskolor i andra kommuner. Att nedläggningen sammanfaller med etableringen av IES framställs som ett sammanträffande. Värmdö kommun ger dessutom fristående skolor ett startbidrag på 5 miljoner kronor.

I Upplands Väsby privatiserade Alliansen hälften av skolorna mellan 2006 och 2014. I samband med att IES etablerade sig i augusti i år tappade en kommunal skola 200 elever och hamnade i akut ekonomisk kris. IES etablering har även lett till att det moderatledda minoritetsstyret skjutit fram byggstarten av en kommunal skola.

Den kommunala Fisksätraskolan i Nacka lades ner våren 2019. Nacka-alliansen lade ner skolan trots att Fisksätraborna ville ha den kvar. Fastigheten såldes till ett privat bostadsbolag, som kommer att renovera och hyra ut den till Viktor Rydbergsstiftelsen för friskoleverksamhet.

Huddinge har förvaltningen, på uppdrag av grundskolenämnden, tagit fram en manual för hur styret kan göra för att stänga skolor som inte håller budget. I Botkyrka har förvaltningen istället varnat för att etableringen av friskolor leder till att de kommunala skolorna får mindre resurser.

I alla våra kommuner blir marknaden och skolan allt mer sammanflätad. Det är tvära kast och motsägelsefulla besked. Borgerliga politiker pratar gärna om det fria skolvalet. Men hur fritt blir det när de kommunala alternativen försvinner? Vad händer med de barn vars föräldrar aktivt valt en kommunal skola?

I Solna har tusentals medborgare skrivit på protestlistor mot nedläggningen. Likaså i Värmdö, där ett föräldranätverk har startat för att få bättre dialog med skolpolitikerna. En majoritet av svenska folket är emot vinstuttag i välfärden.

Som vänsterpartister jobbar vi för att stoppa att våra skattepengar blir till vinst för privata aktörer, men debatten om skolan har ytterligare en dimension. Om man vill värna ett fritt skolval så borde de kommunala och privata skolorna verka på lika villkor. Exemplen från våra kommuner visar att så inte är fallet. Friskolorna växer på bekostnad av de kommunala. Segregationen ökar när friskolorna drar till sig de socioekonomiskt starkaste eleverna medan de kommunala skolorna ska erbjuda alla en plats.
Drömmen om den jämlika skolan krossas framför våra ögon.

Vi vägrar acceptera att borgerliga politiker lägger ner våra gemensamma, fungerande skolor innan friskolorna ens har öppnat. Det är dags för kommunerna att ta tillbaka taktpinnen från kapitalet!

Sandra Lindström, oppositionsråd i Solna (V)

Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i skolnämnden i Solna (V)

Anders Rosén, gruppledare i Upplands Väsby (V)

Mats Einarsson, gruppledare i Botkyrka (V)

Bekir Uzunel, ledamot i utbildningsnämnden i Botkyrka (V)

Lisa Rasmussen, gruppledare i Nacka (V)

Nujin Alacabek, oppositionsråd i Huddinge (V)

Bertil Krakenberger, ersättare i utbildningsnämnden i Värmdö (V)

Publicerad i Dagens Arena 19/12 2020.

Kopiera länk