• Hem
  • Nu kartläggs id...
Pressmeddelande

Nu kartläggs idrottsföreningarnas behov

30 januari fick alla Solnas idrottsföreningar en enkät av Solna stad. Syftet är att ta reda på vilka lokalbehov föreningarna har. Solna SAM, Solna idrottsföreningars Samorganisation, har tillsammans med staden varit med och utformat enkäten. Svaren kommer fungera som underlag inför renoveringar och framtida planering av eventuella nya idrottsanläggningar.

Genom att ställa frågor om de befintliga lokalerna, köer till idrotten, föreningarnas stödbehov och annat hoppas vi få inspel inför renoveringar och vilka nya anläggningar som behöver byggas i framtiden. Vi i Solnakoalitionen ( S, V, C och MP) har inventeringen av idrottslokaler i vårt regeringsprogram. Det är också ett budgetuppdrag som Kultur- och fritidsnämnden fått att arbeta med under 2023.

– Idrottsföreningarna är viktiga. De ger Solnabor i alla åldrar en meningsfull fritid och bidrar positivt till folkhälsan. Solna är en idrottsstad och det ska vi värna om och utveckla. Det är viktigt för mig och mina kollegor i Solnakoalitionen att lyssna in idrottsföreningarnas behov och göra det här i dialog med dem. Det blir bättre när vi jobbar tillsammans i stället för på varsitt håll, säger Sandra Lindström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och gruppledare för Vänsterpartiet.

Kopiera länk