• Hem
  • IES etablering ...
Debattinlägg

IES etablering medför en flyttkarusell utan dess like

När Internationella Engelska Skolan (IES) meddelade att de till hösten 2021 vill öppna en 4-9-skola i Huvudsta svarade Solna stad att det inte kommer medföra några ”ekonomiska eller organisatoriska svårigheter” för staden. Den nya skolan skulle innebära ett ”välkommet tillskott av nya skolplatser”.

Så hur har det gått med det? Låt oss sammanfatta.

I december 2020 beslutar det blågröna styret att lägga ner Skytteholmsskolans mellan- och högstadium lagom till att IES öppnar på grund av ”500 tomma skolplatser”. Granbackaskolans omgörning till en F-3-skola tidigareläggs vilket sammanfaller med IES öppning.

Granbackaskolans elever lovas plats på Tallbackaskolan. Likaså fotbollsklasserna från Skytteholm. Så det måste fixas till lokaler, i en skola som hotas av rivning.

Skytteholmsskolans mellanstadie lovas plats på Råsunda skola. För att kunna ta emot alla elever måste lokalerna akutrenoveras. Råsundaskolans elever tvingas till en lokalrockad mitt i vårterminen för att renoveringarna förhoppningsvis ska vara klara till skolstart.

Skytteholmsskolans högstadie lovas plats på Råsunda centralskola men kommer inte få plats i den redan fulla skolan. Vissa av lektionerna kommer eventuellt hållas i Råsunda skola.

I februari meddelades även att Solskenets förskola, som ligger vägg-i-vägg med Centralskolan, ska flytta. Detta för att bygga om förskolan till klassrum för Centralskolan. Förskoleflytten måste ske akut för att ombyggnationen ska vara klar till skolstart hösten 2021 och Solskenet flyttar därför tillfälligt till tomställda Stråkets förskola. Vid årsskiftet flyttar de igen till nya lokaler i Bellona.

Fem skolor och en förskola påverkas direkt av IES etablering. Men det innebär inte några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Solna stad!

Det blågröna styrets kortsiktighet i skolpolitiken är oacceptabel. Vänsterpartiet tror på en stark kommunal skola där långsiktighet, trygghet och kunskap står i fokus för eleverna – inte lokalkaos.

Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i Skolnämnden (V)

Det här är en debattartikel som vi skickat in till Mitti Solna 16/2 2021 men ännu inte fått införd i tidningen eller på debattsidan. Vi väljer därför att publicera den här. 

Kopiera länk