• Hem
  • Ingen ska kunna...
Debattinlägg

Ingen ska kunna bli rik på politik

Nyligen avslöjades det att kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk haft urusel närvaro på Brandförsvarets möten. Trots att han har missat 7 av 8 möten har han ändå håvat in 18 000 kr årligen i fast ersättning för sitt uppdrag som ledamot.  
   
Det är förstås oacceptabelt att som ordinarie ledamot missa så många möten som Pehr Granfalk har gjort. Men det belyser också ett systemfel: De politiska arvodena är alldeles för höga. Det gäller inte minst här i Solna.
   
Solna har några av de högsta politikerarvodena i hela Sverige. Kommunstyrelsen ordförande Pehr Granfalk tjänar över 100 000 kr i månaden. Det är mer än tre gånger så mycket som den svenska medelinkomsten, och denna inkomst kommer direkt från Solnabornas fickor.
   
Vänsterpartiet vill sänka politikernas arvoden. Det är ett demokratiskt problem när politiker tjänar så mycket att de blir en ekonomisk elit snarare än representanter för folket.

Vänsterpartiet lever också som vi lär och därför har vi partiskatt. Deltidspolitiker får betala in 10 procent av sina politiska arvoden till partiet. Heltidspolitiker såsom kommunalråd och riksdagsledamöter har i stället ett maxtak för hur mycket pengar de får tjäna på politiska uppdrag. Det innebär att ingen vänsterpartistisk politiker får behålla mer än cirka 28 500 kr efter skatt. Det gäller självklart vårt kommunalråd – och Jonas Sjöstedt. 
   
Vänsterpartiet är det enda partiet som jobbar för att sänka politikernas arvoden på alla politiska nivåer. Vi anser att ingen ska kunna bli rik på politik.

Sandra Lindström, tillträdande gruppledare (V)
Erik Järvelä, ordförande Vänsterpartiet Solna

Publicerad i Vi i Solna 9 oktober 2018

Kopiera länk