• Hem
  • Jämställd snörö...
Debattinlägg

Jämställd snöröjning – Smart för miljön!

Nu är det vinter igen och snöröjningen är igång. Vänsterpartiet vill ha en smartare snöröjning, en jämställd sådan. För klimatet skull.

Att vissa cykel- och gångstråk numer har högre prioritet med sopsaltning är ett steg i rätt riktning men vi vill se ett än större fokus på att se till att säkra framkomligheten för fotgängare och cyklister utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att först säkras framkomligheten till skolor och förskolor eftersom det är dit föräldrarna ska först innan de åker till sina arbeten. Därefter snöröjs det till större arbetsplatser såsom sjukhus, vårdcentraler och andra kommunala inrättningar. När det grundläggande nätet för fotgängare och cyklister är färdigröjt fortsätter snöröjningen med bilvägarna.

Denna jämställda snöröjning är även smart ur ett miljö- och klimatperspektiv då det innebär att fler av stadens medborgare väljer att gå eller cykla framför att ta bilen de dagar då det snöat då det är lätt och säkert att ta sig fram på våra gång- och cykelstråk.

Atilla Yavuz, andra vice ordförande Tekniska nämnden (V)
Linda Cigéhn, vice gruppledare Vänsterpartiet Solna

Publicerad i Vi i Solna 23 februari 2019.

Kopiera länk