• Hem
  • Kräv grönytefak...
Debattinlägg

Kräv grönytefaktor vid nybyggnation

Vi i Vänsterpartiet vill att Solna kommun kräver ett mått för grönytor vid all nybyggnation. Våra grannkommuner Stockholm och Sundbyberg bygger sen många år med beräkningsverktyg för grönytefaktor. Det är hög tid att Solna kliver på tåget.

Den globala medeltemperaturen ligger idag 1,2 grader över preindustriella nivåer. För oss på nordliga breddgrader har detta hittills visat sig innebära en temperaturökning på runt två grader. Oavsett om vi lyckas nå Parisavtalets mål så kommer vi se ett helt annat klimat här i Sverige, och i Solna. Därför är det viktigt att vi bygger en tålig stad som kan hantera de förändringar vi står inför.

Våra gröna ytor renar luft och dagvatten, förhindrar i viss mån översvämningar vid skyfall samt kyler ner staden under värmeböljor. Ekosystemtjänsternas reglerande funktion har ofta visat sig vara överlägsna motsvarande tekniska lösningar. Därför är det helt nödvändigt att ta med dessa faktorer i beräkningen när vi planerar och bygger nytt.
För byggherrar och arkitekter är det viktigt med ett konkret och tydligt regelverk som är lätt att använda och där man i god tid ser hur man uppfyller kriterierna.

Grönytefaktor, eller GYF som det förkortas, är ett sånt planeringsinstrument. Det skapar ekosystemtjänster genom att koppla samman grönska och dagvatten. Tjänster som dämpar effekten av negativa klimatförändringar, minskar buller, gynnar biologisk mångfald, bidrar till hälsa samt tillför sociala värden i kvarter och på bostadsgårdar.

Vi i Vänsterpartiet menar att ett kommunalt krav om minst GYF 0,6 vid nybyggnation är det minsta vi kan göra för Solna. Förslaget borde därför antas med politisk konsensus. Det är dags att vi bygger ett grönare Solna!

Tove Pehrsson
Miljö- och klimatpolitisk talesperson Vänsterpartiet Solna

Publicerad i SolnaDirekt 2 augusti 2019.

Kopiera länk