• Hem
  • Kvinnojouren be...
Debattinlägg

Kvinnojouren behöver mer resurser

De senaste veckorna har flera kvinnor mördats av män i deras närhet. Rapporterna om ökat våld mot kvinnor och barn i hemmet har duggat tätt under pandemin men frågan har inte legat högt på mediernas eller politikernas agenda. Det enda positiva som har kommit från dessa fruktansvärda tragedier är att frågan om våld i nära relation äntligen har hamnat på den politiska dagordningen. Tyvärr hamnar fokus i debatten oftare på vad som ska hända när dödsfallet redan är ett faktum, med hårdare straff, snarare än hur vi ska minska våldet och hjälpa kvinnorna att kunna lämna relationen innan det är för sent.

På riksplanet arbetar Vänsterpartiet för att göra det lättare för våldsutsatta kvinnor att få kontaktförbud utfärdat, eftersom våldet kan eskalera när tre av fyra ansökningar om kontaktförbud avslås. Alltför få polisanmälningar leder till åtal och fällande domar, vilket kräver att rättsväsendet prioriterar mäns våld mot kvinnor högre. Därtill behövs fler bostäder med rimlig hyra så att våldsutsatta kvinnor kan flytta från sin förövare, och kvinnojourerna behöver få utökade och långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Idag bekostas ofta delar av den löpande verksamheten med osäkra projektmedel.

Här i Solna har Vänsterpartiet flera gånger föreslagit en extra miljon till Agera kvinnojour, i enlighet med de behov som jouren själva har uttalat. Pengarna skulle gå till en centralt placerad lokal och en anställd kurator för att ge stöd åt solnakvinnor som upplever våld och ge dem verktygen för att kunna lämna. Det blågröna styret har röstat ner förslaget utan att presentera några egna större satsningar på kvinno-jouren.

Det är positivt att frågan nu lyfts på nationellt plan, men vi behöver inte vänta in riksdag och regering för att förändra. Mer pengar till kvinnojourerna kan göra stor skillnad redan nu. Så när satsningarna uteblir år efter år visar det blågröna styret med sina handlingar att låg kommunalskatt och skolnedläggningar står högre på deras dagordning än att minska våldet mot kvinnor.

Leif Åsbrink López, ledamot i Socialnämnden (V)
Cajsa Örevall, ersättare i Socialnämnden och ordförande i V Solna

En förkortad version av insändaren publicerades i Mitt i Solna 15 maj.

Kopiera länk