• Hem
  • Majoriteten bry...
Debattinlägg

Majoriteten bryter löften om förskolan

 

Under de senaste veckorna har vi kunnat se olika utspel från den styrande majoriteten om budgetförslaget för förskolan och det slås bland annat fast att de ”fortsätter satsningarna på att öka personaltätheten i förskolan” och att man redan efter valet 2018 bestämde att ”det vi framförallt ska jobba för är högre personaltäthet, kompetensutveckling och ledarskap”.

När jag tittade på Skolverkets statistik så hade personaltätheten i kommunens förskolor tvärtom minskat, från 5.2 barn per personal 2018, det år när ”satsningen” inleddes, till 5.5 barn 2019. Snittet för Sveriges kommuner har samma period gått från 5.1 till 5.2 barn. Året när kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) kallade Solna för en ”priviligierad bubbla jämfört med resten av kommunsverige” så tappade alltså Solnas förskolor i personaltäthet både i jämförelse med tidigare år i Solna och jämfört med övriga landet. Förhoppningsvis kommer sifforna för 2020 och 2021 se bättre ut, men vi i Vänsterpartiet befarar att de redan för små tillskotten i budgeten, som styret kallar satsningar, äts upp av kostnadsökningarna och att den utlovade ökade personaltätheten aldrig kommer lämna pappret för att bli verklighet i förskolan.

Våra förskolebarns pedagoger gör ett fantastiskt jobb men de behöver genast fler kollegor så att de i fortsättningen slipper höra om satsningar samtidigt som de får ta hand om allt fler barn. Vänsterpartiet vill ta fram en plan för att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek på stadens förskolor. Personaltätheten är nyckeln till mindre grupper och en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Om inte en av Sveriges lägsta kommunalskatter räcker för att hålla det man lovar så kanske det är dags för den blågröna majoriteten att tänka om. 

 

Krister Collin, ledamot Barn- och förskolenämnden (V)

Publicerad i Mitt i Solna 5 december 2020 

Kopiera länk