• Hem
  • Moderaterna skj...
Debattinlägg

Moderaterna skjuter över Solnas ansvar på andra kommuner

Moderaternas beslut att vräka de nyanlända efter två år motverkar bosättningslagens huvudsyfte att underlätta integrationen. I stället tvingas Solnas nya medborgare starta om någon annanstans. Igen. Det både försvårar integrationsmöjligheterna och skjuter över Solnas ansvar på andra kommuner.

Moderaterna hävdar att de förhåller sig till ”den tvåårsgräns som är satt av staten”, men den tvåårsgräns man framhåller gäller endast den tid som en nyanländ kan motta etableringsersättning. Det finns ingen direkt koppling mellan etableringsersättningen och bosättningslagen.

Moderaterna påstår att en förändring av tvåårsgränsen är en fråga för regeringen, trots att det är det nuvarande alliansstyret som har begränsat kontrakten på modulbostäderna till två år – inte regeringen. Ingenting förbjuder Solna att erbjuda boende efter etableringsersättningens slut. Tvärtom. Av förarbetena till bosättningslagen framgår att intentionen är att kommunerna bör erbjuda de nyanlända som anvisas permanenta bostäder. Solnas nuvarande styre gör ingenting för att försöka möjliggöra detta.

Det finns flera goda exempel på kommuner som erbjuder längre boendetid. I Umeå erbjuder man lånekontrakt på fyra år, som ger de nyanlända mer tid att hitta ett fast arbete med en långsiktig inkomst.

Att bostadsbristen är en svår fråga vet Vänsterpartiet. Det vet också i allra högsta grad vi som signerar den här debattartikeln. Vi bor båda i tillfälliga boenden, eftersom moderaterna underlåtit att bygga hyresrätter i så många år.

Vi vet också att politik är vilja. Vi vill att Solnas medborgare ska få en ärlig chans. Det är därför vi vill att de nyanlända som i dag har tillfälliga hyreskontrakt ska erbjudas möjlighet till förlängning om de inte har lyckats ordna en egen bostad. Vi vill också att de på sikt ska kunna erbjudas permanenta kontrakt och att Solna tar sitt ansvar och bygger fler hyresrätter så att bostadsköerna börjar krympa.

Slutligen hävdar Moderaterna att Vänsterpartiets politik leder till utanförskap, sociala problem och otrygghet. Men det är inte vår politik som gör 268 personer hemlösa i år. Det är Moderaternas.

Sandra Lindström, tillträdande gruppledare Vänsterpartiet Solna
Erik Järvelä, ordförande Vänsterpartiet Solna

 

Kopiera länk