• Hem
  • Omöjligt att et...
Debattinlägg

Omöjligt att etablera sig i Solna med moderaternas politik

Under 2016 tog Solna emot 268 nyanlända. Nu kommer de vräkas från sina hem till följd av moderaternas usla etableringspolitik. Vänsterpartiet vill ge de nyanlända en ärlig chans att starta sina liv.

Första steget till att etablera sig i ett nytt land är att få en bostad. Bosättningslagen slår fast att kommunerna har ett tvåårigt etableringsansvar som bland annat innebär att tillsäkra nyanlända bostäder. I Solna har man framförallt löst boendefrågan genom att upplåta modulbostäder till de nyanlända. Många delar sin bostad på 19 eller 28 kvadratmeter med en annan nyanländ de inte känner sedan tidigare, och hyran är mellan 5000-8000 kr i månaden. Det är inga lyxbostäder det handlar om, men nu blir Solnas nya medborgare hemlösa.

Bosättningslagens intention är att nyanlända ska ges möjlighet att bo kvar i den kommun de har anvisats till. Men med moderaternas politik blir det i praktiken omöjligt. Flertalet av Solnas nyanlända studerar eller har börjat arbeta, men utan bostad kommer de tvingas lämna Solna. Det är förödande för integrationen.

Lars Rådén, moderat kommunalråd med ansvar för integrationsfrågor, skriver: ”Vägen till bostad ska gå genom eget jobb, inte förtur i bostadskön”. Men vilka vägar till bostad finns i praktiken? Låt oss titta på alternativen.

1. Hyresrätt genom bostadskön
Chansen att få en bostad genom hyresrättskön är obefintlig. I Solna var kötiden 2016 i genomsnitt 11,1 år. 2017 hade den ökat till 13,2 år. De som står i kön är alltså längre ifrån att få en hyresrätt i dag än de var för ett år sedan.

2. Köpa en bostadsrätt
De allra minsta bostadsrätterna i Solna säljs för två miljoner. Det kräver 300 000 kr i kontantinsats. Det är en ren omöjlighet att skrapa ihop för en nyanländ som levt i Sverige i två år med en statlig etableringsersättning på 6 800 kr i månaden.

3. Hyra i andrahand
Den genomsnittliga månadshyran för en etta i andrahand i Stockholm ligger på 7 600 kronor i snitt, enligt statistik från Blocket. Det går att jämföra med en hyresrätts-etta, som enligt SCB snittar på 4 600 kronor. Bostadsannonserna på Blocket har ofta hundratals sökande och många andrahandsvärdar kräver både fast anställning och dyr deposition.

För de flesta av Solnas nya medborgare är inget av dessa tre alternativ en möjlighet. Trots att de trivs, har fått vänner och börjat arbeta eller studera kvarstår bara alternativet att flytta härifrån. Frågan är var de ska ta vägen när snittiden för en hyresrätt i Stockholm är ungefär tio år.

Vänsterpartiet tycker att nyanlända ska erbjudas en ärlig chans att starta ett liv i staden. Staden ska aktivt verka för att de nya medborgarna ska kunna bo kvar. Vi vill att de nyanlända som i dag har tillfälliga hyreskontrakt ska erbjudas möjlighet till förlängning om de inte har lyckats ordna en egen bostad innan etableringstidens utgång. De ska därefter kunna få ett permanent kontrakt. För att detta ska kunna bli verklighet krävs också att vi bygger fler hyresrätter så att bostadsköerna börjar krympa.

De nyanländas situation är knappast unik för Solna. Men om inte kommunerna tar sitt ansvar för bostadssituationen omöjliggörs integrationen. Rätten till bostad är en mänsklig rättighet men med moderaternas politik görs bostad till ett privilegium som endast förunnas de rika.

Moderaterna påstår att Solnas styrka är att vi arbetar – inte ger ”bidrag och gräddfiler”. Nej, moderaterna erbjuder inga gräddfiler till Solnas nyanlända. Faktum är att de inte erbjuder en enda väg för nyanlända att bo kvar i kommunen alls.

Sandra Lindström, tillträdande gruppledare Vänsterpartiet Solna
Erik Järvelä, ordförande Vänsterpartiet Solna

Debattartikeln publicerades på SvD.se 12/4. Klicka här för att läsa artikeln på deras webbplats.

Kopiera länk