• Hem
  • Oroande rektors...
Debattinlägg

Oroande rektorsomsättning i Solna

Rektorsomsättningen är hög på Solnas skolor. Vid läsårsstarten i höstas hade fyra av Solnas nio grundskolor nya rektorer. Nu efter jul meddelades att ytterligare en skola ska byta rektor. Alltför ofta slutar rektorerna med kort varsel vilket skapar många frågetecken hos elever och vårdnadshavare.

Vad den stora rektorsomsättningen beror på är svårt att säga, men vi är oroade. Skolinspektionen har gjort en nationell granskning som visar att skolor med många brister ofta har gemensamt att rektorerna arbetat en kort tid på skolan. Samtidigt konstaterar Skolinspektionen att långsiktighet är en av de viktigaste faktorerna för att vända negativa skolresultat. Därmed inte sagt att rektorsomsättningen i sig ger upphov till brister i skolan, det kan mycket väl vara ett symptom på andra saker som måste rättas till.

Även internationella undersökningar, till exempel Talis 2018, visar att en för stor omsättning bland rektorerna försvårar för skolor som vill höja kvaliteten på verksamheten. Undersökningen menar att ett gediget utvecklingsarbete kan ta så mellan 5 och 7 år att genomföra.

Därför menar Vänsterpartiet att Solna stad bör arbeta aktivt för att motverka rektorsomsättningen och ha strategier för att lärare och elever ska få den kontinuitet och arbetsro de behöver.

Linda Cigéhn, ledamot i skolnämnden (V)
Malin Claesson, ersättare i skolnämnden (V)

Publicerad i Mitt i Solna 3 mars 2020.

Kopiera länk