• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet har visionerna för Överjärva gård

På måndag 15 juni ska kommunstyrelsen fatta beslut om en ny inriktning för Överjärva gård. Solnas blågröna majoritet har meddelat att man avser riva ladugården. Vänsterpartiet kommer yrka på att återremittera ärendet på grund av bristande underlag.
– Det är oacceptabelt att presentera ett så fattigt förslag med ett så bristande underlag, säger Sandra Lindström, oppositionsråd (V).

Den unika natur- och kulturmiljön på Överjärva gård går en oviss framtid till mötes. I det nya inriktningsbeslutet föreslås en rivning av ladugården. Det blågröna styret anser att ladugården inte kan rustas upp till ”rimliga investeringskostnader”. Redan 2006 gjordes en besiktning som pekade på behovet av åtgärder, men ingen upprustning har skett. I underlaget till beslutet saknas ekonomiska beräkningar för vad en rivning respektive en renovering skulle kunna kosta.

– Det blågröna styret har låtit ladugården förfalla under många år för att nu föreslå att riva den. Det är att kasta bort delar av Solnas kulturarv. Vänsterpartiet vill bevara ladugården i möjligaste mån. Vi kräver att staden tar fram en kalkyl på vad rivning och nybygge skulle kosta jämfört med en renovering innan beslut fattas, säger Sandra Lindström, oppositionsråd (V).

Vidare anser Vänsterpartiet att det saknas en tydlig vision för hur Överjärva gård ska se ut i framtiden. Det blågröna styret sätter sitt hopp till att entreprenörer ska lockas dit och skapa en miljö som passar den egna verksamheten. Dessutom saknas ekonomiska beräkningar för de investeringar som behöver göras, vid upprustning av exempelvis Vinterträdgården och Gula villan. Det bristande underlaget gör att Vänsterpartiet kommer yrka på att återremittera ärendet.

Vänsterpartiet vänder sig starkt emot idén om konferensverksamhet och övernattningar på Överjärva gård. Istället vill partiet att kulturmiljö, historia, djur och natur står i fokus vid utvecklingen av platsen.

– Vänsterpartiets vision för Överjärva gård är ett slags öppet Skansen för alla Solnabor. Vi vill att staden ska ta en mer aktiv roll i att bevara och utveckla den unika miljön som finns där istället för att låta företag och entreprenörer avgöra Överjärva gårds framtid, säger Linda Cigéhn, vice gruppledare (V).

Fårskötseln, som drivs ideellt av föreningen Kulturlandskaparna, är det som definierar Överjärva gård för många Solnabor. Trots det nämns de inte i det blågröna styrets planer. Istället talas det om att utveckla hästverksamheten – som dock riskerar att stå utan stallplatser om ladugården rivs.

– Vi ser djuren som en självklar del av Överjärva gårds unika själ och det är oacceptabelt att de och Kulturlandskaparna osynliggörs när platsens framtid diskuteras. Det måste finnas en plan för djurskötseln både på kort och lång sikt, säger Sandra Lindström.

För mer information, kontakta:

Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]

Linda Cigéhn, vice gruppledare (V)
073-359 84 26, [email protected]

Julia Sundqvist, politisk sekreterare 
070-950 56 91, [email protected]

Vänsterpartiet Solna
https://solna.vansterpartiet.se/

Läs mer:
Vänsterpartiets återremissyrkande till kommunstyrelsen, 15 juni 2020

 

Kopiera länk