• Hem
  • Vänsterpartiet:...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet: Säg upp avtalet med utföraren på Berga

Vård- och omsorgsboendet Berga blev symbolen för bristerna i äldreomsorgen under Coronapandemin när en tredjedel av de boende avled under våren 2020. Trots en anmälan till Arbetsmiljöverket, en förundersökning hos Åklagarmyndigheten om arbetsmiljöbrott och ett pågående tillsynsärende hos Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) valde det blågröna styret under torsdagen 24 juni att förlänga avtalet med A & O Temabo som driver Berga. Vänsterpartiet har länge krävt att avtalet ska avbrytas och är mycket kritiska till förlängningen.

– Vänsterpartiet har varit tydliga sedan skandalen på Berga uppmärksammades: vårt förtroende för A & O Temabo är förbrukat och avtalet ska hävas. Nu när avtalsperioden har löpt ut krävs inte ens några särskilda skäl för att avsluta samarbetet. Trots det väljer det blågröna styret att aktivt förlänga avtalet. Det visar att man som vårdbolag i Solna kan bete sig hur som helst utan att det får några konsekvenser. Det är ett hån mot Solnas äldre, säger Sandra Lindström, oppositionsråd (V).

Trots många påvisade brister, larm från personalen och det faktum att så många boende avled i början av pandemin har nu omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD) meddelat att han har förtroende för A & O Temabo. Därför är han trygg med att förlänga avtalet med utföraren på Berga. Vidare säger Klippfalk att förvaltningens uppföljning visar att företaget ”har eller planerar att påbörja arbetet med de brister som IVO noterade”.

– Att vårdbolaget har tillbakavisat delar av IVO:s rapport och personalens vittnesmål visar att de inte tagit de enorma bristerna på allvar. Och ett löfte om att de ”planerar att påbörja arbetet” med bristerna betyder inte ett skvatt, säger Sandra Lindström.

Vänsterpartiet har flera gånger lyft brister hos andra privata vårdföretag som bedriver hemtjänst eller omvårdsboende i Solna. Hemtjänstföretaget Enklare vardag anklagades för fusk med tidsrapporter, utnyttjande av personal och bristande rutiner, och fick till slut sitt tillstånd att bedriva verksamhet indraget av IVO. Nu senast har Attendo varit i blåsväder för att de har brutit mot meddelarskyddet genom att straffa visselblåsare. Det blågröna styret har varje gång meddelat att de har fortsatt förtroende för vårdutförarna.

– Det verkar inte spela någon roll hur omfattande eller allvarliga bristerna är hos vårdbolagen. Fusk, brottsdömda ägare, repressalier mot visselblåsare, massor av dödsfall – i Solna är förtroendet aldrig förbrukat. Om ett företag inte ens kan lyckas med det allra mest grundläggande i att hålla våra äldre vid liv, och ändå får fortsatt förtroende, vad krävs för att man ska avsluta ett avtal med ett vårdbolag? säger Kerstin Scheutz, ledamot i Omvårdnadsnämnden (V).

För mer information, kontakta:
Sandra Lindström, oppositionsråd (V)
072-583 11 06, [email protected]

Pressmeddelande 28 juni 2021

Kopiera länk