sida

Råstasjön

Ett stort naturreserverat med god biologisk mångfald

Det unika landskapet runt Råstasjön är ett av få grönområden som finns kvar i Solna och är viktigt för både rekreation och biologisk mångfald. Alliansen ville istället bygga dyra bostadsrätter på Råstasjöns mark, men tack vare ett stort folkligt engagemang stoppades planerna. Efter 10 års motionerande från Vänsterpartiets sida invigdes Råstasjöns naturreservat äntligen under 2018.

Vänsterpartiet gläds åt att Råstasjön nu är ett naturreservat, men vi vill mer. Vi vill utvidga naturreservatets gränser i alla väderstreck: i norr upp till Råsta strandväg och vid Evenemangsgatans början, i öst fram till Vintervägen och i väst omfatta Strandvägen, ända fram till kommungränsen. Vi vill att Solna stad, i samråd med Sundbyberg, aktivt arbetar för skapandet av ett naturreservat över kommungränsen som inkluderar Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna. För att säkerställa en god kontinuitet i skötseln av reservatet vill vi att staden bedriver arbetet i egen regi.

Vi vill:
  • Utvidga naturreservatets gränser.
  • I samarbete med Sundbyberg aktivt arbeta för ett naturreservat som inkluderar Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna.
  • Bedriva stadens löpande skötsel av naturreservatet i egen regi.
  • Anlägga dricksvattenfontäner, toaletter samt fruktträd, bärbuskar och växter som inbjuder till självplock i nära anslutning till Råstasjön.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Överjärva gård
Miljö
Klimat

Kopiera länk