sida

Råstasjön

Ett stort naturreserverat med god biologisk mångfald

Det unika landskapet runt Råstasjön är ett av få grönområden som finns kvar i Solna och viktigt för både rekreation och biologisk mångfald. Råstasjön har utsetts till den mest skyddsvärda naturplatsen i hela Stockholms län. Sedan 2007 har vi i Vänsterpartiet verkat för att det ska skyddas med ett kommunalt naturreservat. Alliansen ville istället bygga dyra bostadsrätter där, men 2017 blev naturreservatet äntligen verklighet och det invigdes under 2018.

Vänsterpartiet har länge drivit att naturreservatet ska göras så stort som möjligt givet sjöns geografiska placering. Det bästa hade varit om naturreservatet kunde utvidgas i alla väderstreck: i norr upp till Råsta strandväg och vid Evenemangsgatans början, i öst fram till Vintervägen och i väst omfatta Strandvägen, ända fram till kommungränsen.

Foto: Maria Thiessen

Vi vill:
➤ Utvidga naturreservatets gränser.
➤ I samarbete med Sundbyberg aktivt arbeta för ett naturreservat som inkluderar Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna.
➤ Säkerställa att medel och erforderlig kompetens finns i staden för löpande skötsel av naturreservatet.

Du kanske också vill läsa om:
Överjärva gård
Klimat
Miljö och grönområden

Kopiera länk