• Hem
  • Pressmeddelande...
Pressmeddelande

Pressmeddelande: Hbtq-ceritifiera Solnas kultur- och fritidsförvaltning

 

På kommunfullmäktige måndag 26 augusti lämnar Vänsterpartiet in en motion om att hbtq-certifiera Solna stads kultur- och fritidsförvaltning.
– Genom att höja hbtq-kompetensen i våra verksamheter skapar vi en miljö som gör att fler hittar sin plats i vårt idrottsliv och på våra fritidsgårdar, säger Sandra Lindström, oppositionsråd för Vänsterpartiet Solna och ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Solnas bibliotek är hbtq-certifierade sedan januari 2015. Solnas grannkommun Sundbyberg certifierade hela sin kultur- och fritidsförvaltning i början av 2019 och har sedan tidigare flera certifierade verksamheter inom äldreomsorgen och barn- och utbildningsverksamheten.

Vänsterpartiet lämnade i maj 2017 in en motion om att hbtq-certifiera Solnas fritidsgårdar, men i sitt senaste förslag går man ett steg länge och föreslår att certifiera hela kultur- och fritidsförvaltningen.
– Eftersom stora delar av personalstyrkan på förvaltningen är nyanställda passar det extra bra att göra certifieringen nu för att säkerställa att alla har ett inkluderande bemötande och arbetar normkritiskt, säger Linda Cigéhn, vice gruppledare och en av motionärerna bakom förslaget.

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande – erbjuder utbildning och hbtq-certifiering med syftet att skapa en god arbetsmiljö och goda kunskaper att bemöta människor på ett respektfullt sätt. Certifieringen leds av en utbildare från RFSL, bedrivs utifrån normkritiska perspektiv och genomförs under cirka fem månader. De anställda genomgår en utbildning och deltar i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys och utmynnar i en handlingsplan med konkreta mål och insatser för tre år framöver.

– Det är självklart att alla invånare och medarbetare ska känna sig välkomna i våra verksamheter, men så ser det tyvärr inte alltid ut idag. En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att många transpersoner skulle vilja träna och idrotta mer, men är begränsade på grund av sin transerfarenhet. Det är upp till oss som politiker att undanröja de hinder som exkluderar människor. Våra verksamheter är till för alla, säger Sandra Lindström, oppositionsråd för Vänsterpartiet Solna.

För mer information, kontakta:

Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]

Julia Sundqvist, politisk sekreterare (V)
072-583 37 05, [email protected]

Kopiera länk