• Hem
  • Pressmeddelande...
Nyheter

Pressmeddelande: V vill inrätta en barnombudsman i Solna

Till kommunfullmäktige 28 september lämnar Vänsterpartiet in en motion om att inrätta en barnombudsman. Partiet hänvisar bland annat till barn-konventionen som är lag i Sverige sedan 1 januari 2020.

”Vi måste se till att lagen omsätts i praktiken. Solnas barn och ungdomar måste garanteras rätt till inflytande och delaktighet. En barnombudsman är ett mycket bra steg på vägen” säger Sandra Lindström, gruppledare och oppositionsråd för Vänsterpartiet Solna.

Myndigheten Barnombudsmannen rekommenderar alla kommuner att ha en lokal ombudsman. Flera kommuner, där i bland Järfälla, Uppsala, Botkyrka, Simrishamn, Strängnäs och Västerås, har en anställd barnombudsman. Arbetsuppgifterna varierar mellan kommunerna, men Vänsterpartiet vill att Solnas barnombudsman ska ha direktkontakt med stadens barn och ungdomar och kunna slussa vidare till bland annat skolhälsovård, skolledning och socialtjänst. Barnombudsmannen ska också samarbeta med och utbilda personal och politiker i Solna om barns rättigheter.

”Vi vill att barnombudsmannen ska fungera som en länk mellan barnen och staden i de beslut som berör dem. Det blågröna styret är alldeles för dåliga på att lyssna på barnen. Vi har sett alltför många exempel där barnens synpunkter tas in först när besluten väl har fattats. Vi vill ändra på denna ordning och se till att barnen kommer till tals” säger Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i Skolnämnden för Vänsterpartiet.

Kontakt:
Sandra Lindström, oppositionsråd (V) sandra.lindströ[email protected]
072-583 11 06

Julia Sundqvist, politisk sekreterare
[email protected]
070-950 56 91

Läs mer:
Länk till Vänsterpartiets motion
Länk till Unicefs hemsida om barnkonventionen
Länk till Barnombudsmannens hemsida

Kopiera länk