• Hem
  • Pressmeddelande...
Nyheter

Pressmeddelande: Vänsterpartiet föreslår 6 timmars arbetsdag

På kommunfullmäktige 31 augusti lämnade Vänsterpartiet in en motion om sex timmars arbetsdag på stadens omvårdnadsboende Skoga. Vänsterpartiet föreslår att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön införs på prov och utvärderas efter ett år.

– Riksdagen fattade beslut om åtta timmars arbetsdag i Sverige 1919. Arbetslivet och arbetsmarknaden har förändrats otroligt mycket sedan dess, ändå har vi fortfarande åtta timmars arbetsdag som norm. Det är dags att tänka nytt, säger Atilla Yavuz, ledamot i kommunfullmäktige som står bakom motionen tillsammans med partikollegan Kerstin Scheutz.

Flera svenska kommuner har testat att införa sex timmars arbetsdag inom vården och äldreomsorgen, bland annat Göteborg, Umeå, Skellefteå och Nyköping. Studier som gjorts efter arbetstidsförkortningen visar på lägre sjukfrånvaro och mer ork bland personalen, vilket Vänsterpartiet hoppas uppnå även i Solna.

– En arbetstidsförkortning skulle minska stressen och sjukfrånvaron och göra arbetsplatsen mer attraktiv. Samtidigt skulle fler människor få chansen att komma ut i arbete, eftersom mer personal behöver rekryteras för att behålla samma personaltäthet, säger Kerstin Scheutz, ledamot i Omvårdnadsnämnden samt en av initiativtagarna bakom motionen.

Förslaget om arbetstidsförkortningen berör den dagarbetande personalen på omvårdnadsboendet Skoga. I Vänsterpartiets skuggbudget är förslaget fullt finansierat, i enlighet med beräkningar som har gjorts av förvaltningen sedan tidigare. Förslaget kommer att behandlas av berörda förvaltningar och nämnder för att sedan komma upp till omröstning i kommunfullmäktige framöver.

 

Kontakt:

Julia Sundqvist, politisk sekreterare, [email protected], 0709505691

Atilla Yavuz, ledamot i kommunfullmäktige, nås via [email protected]

Kerstin Scheutz, ledamot i kommunfullmäktige och Omvårdnadsnämnden, nås via [email protected].

Läs mer:

Kopiera länk