• Hem
  • Pressmeddelande...
Pressmeddelande

Pressmeddelande: Vänsterpartiet vill ta Fritidsbanken till Solna

På kommunfullmäktige 28 september lämnar Vänsterpartiet in en motion om att upprätta en så kallad Fritidsbank i Solna. En Fritidsbank är ett slags bibliotek där man kan låna idrotts- och friluftsutrustning utan kostnad. Fritidsbanker finns redan i hela landet och drivs vanligtvis av kommunen, som ansluter sig till den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige. Vänsterpartiet vill nu ge stadens förvaltningar i uppdrag att inrätta en Fritidsbank i Solna.

”Det här är en viktig satsning både på folkhälsan och miljön. I verksamhetsplan och budget 2020 har kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna att starta ett sportotek, som till stor del överlappar med en Fritidsbank. Det är en bra idé, men en Fritidsbank vore ännu bättre eftersom konceptet redan är så upparbetat”, säger Sandra Lindström, oppositionsråd och ledamot i kultur- och fritidsnämnden för Vänsterpartiet.

Fritidsbanken startade 2013 och har över 100 självständiga anläggningar i hela landet. Privatpersoner, företag och föreningar kan lämna in sport-, fritids- och friluftsutrustning som inte längre används. Fritidsbanken lånar sedan ut dem utan avgift i upp till 14 dagar. Återbruk och tillgänglighet är grundstenar i verksamheten.

”Tyvärr är idrottsutrustning ofta dyr så många föräldrar tvingas säga nej när barnet vill prova en ny idrott. Genom fritidsbanken kommer urvuxna skridskor, ersatta flytvästar och fotbollskor som samlar damm i Solnabornas förråd till nytta och glädje för andra. Det gör att fler kan röra sig och ha kul på sin fritid”, säger Thomas Magnusson, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Om Fritidsbanken i Solna blir verklighet återstår att se. Motionen kommer att behandlas av kommunfullmäktige längre fram.

Kontakt:
Sandra Lindström, oppositionsråd (V) sandra.lindströ[email protected]
072-583 11 06
Julia Sundqvist, politisk sekreterare
[email protected]
070-950 56 91

Läs mer:
Länk till Vänsterpartiets motion
Länk till Fritidsbankens hemsida

Kopiera länk