• Hem
  • Problematiskt a...
Debattinlägg

Problematiskt att friskolor får lösa bristen på skolplatser

Den 21 februari lades ett förslag till skolförsörjningsplan fram i skolnämnden. Ett förslag där delar av det har fått, med all rätt, hård kritik – då föräldrar och elever protesterat mot nedläggningen av högstadiet på Bergshamraskolan.

Vi vill lyfta fler saker som vi ser som problematiska i skolförsörjningsplanen. Det läggs väldigt mycket vikt på att friskolor ska lösa bristen på skolplatser, i norra Solna med Raoul Wallenbergskolan och i södra Solna med Internationella Engelska skolan. Vi ser det som ytterst problematiskt att detta ansvar läggs på fristående skolor, då det alltid finns en viss osäkerhet kring friskolor, hur seriösa de än säger sig vara.

I södra Solna byggs en ny skola, det har vi vetat i ett år nu, men den lösningen är inte den bästa anser vi. Att bygga en skola för fler elever än Tallbackaskolan på en mindre tomt gör att den nya skolgården blir betydligt mindre. Att den nya skolan i Huvudsta dessutom kommer ligga i en korsning mellan två hårt trafikerade vägar är ytterligare ett stort minus.

Underlaget till skolförsörjningsplanen var undermåligt och vi ville se ett omtag på planen med bland annat tydligare befolkningsprognoser och konsekvensanalyser på vad flytt och nedläggningar kan komma att innebära, vi saknade verkligen barnens perspektiv. Ett omtag på planen hade även öppnat upp för en bredare enighet från fler partier, vilket kan vara viktigt att ha i ett beslut som sträcker sig en bit in i nästa mandatperiod och som påverkar tusentals elever i Solna.

Det är många delar i skolförsörjningsplanen som skapar mer frågetecken än utropstecken och vi tycker att den sätter friskolornas intresse framför elevernas, det måste Solnas föräldrar och elever veta om.

Kopiera länk