• Hem
  • Replik till KD ...
Debattinlägg

Replik till KD gällande anhörigpolicy

Nämndinitiativet från (S) och (V) handlar om att Solna ska ta fram en Anhörigpolicy. Ett av skälen till vårt initiativ är att anhöriga inte alltid vet viken hjälp som finns att få, hur man får den och alla googlar inte. Grunden är att vi vill att Solna ska ha en tydlig Anhörigpolicy som är känd av anhöriga och av de som arbetar i verksamheterna.

Initiativet lämnades in i månadsskiftet februari/mars. Det var innan coronakrisen. När den var uppe för behandling i nämnden 24 mars ställde vi från (S) och (V) inga som helst krav på att den skulle besvaras direkt, nämnden har formellt ett helt år på sig att besvara initiativet.

Vi anser självklart att Solna stad i dagsläget har mycket svårare utmaningar att arbeta med.

Elisabet Brolin (S) 2:e vice ordförande omvårdnadsnämnden
Kerstin Scheutz (V) ledamot omvårdnadsnämnden

Publicerad i SolnaDirekt och Mitt i Solna maj 2020

 

Kopiera länk