• Hem
  • Replik till Sve...
Debattinlägg

Replik till Svegi Åmark (MP) om förskolan i Solna

Sevgi Åmark (MP) skriver angående förskolan i Solna att ”det finns en del kvar att göra” och det kvalar nog in som 2000-talets understatement. Efter fyra år slutar min äldsta dotter nu förskolan för att gå vidare till förskoleklass och ett par av de åren har jag själv suttit i Barn- och förskolenämnden för Vänsterpartiet. Jag har dessvärre inte sett mycket av den ”positiva utveckling” som Åmark nämner utan tvärtom sett ett styre med många negativa beslut för barnen och den personal som tar hand om och utbildar dem.

Under mandatperioden har bland annat personaltätheten minskat, förskolor slagits samman och nya verksamheter beviljats tillstånd trots ansökningar med sorgligt låga ambitioner. I mina egna barns förskola har både antalet inskrivna barn och storleken på barngrupperna ökat rejält under de här åren. Självklart gör förvaltning och rektorer vad de kan för att erbjuda en så bra verksamhet som möjligt men det är också tydligt att personalen får utgöra krockkuddar för barnen i en kraftigt underfinansierad verksamhet. Det var också därför V föreslog nästan 30 miljoner mer till verksamheten i sin budget för 2021.

Jag hör verkligen inte till dem som säger att ”förskolan enbart har blivit förvaring”. Tvärtom så gör personalen allt för det ska var något mer och viktigare än det. Kanske är det därför politiker från Solnas blågröna styre så ofta kallat dem ”hjältar”, och under pandemin till och med ”superhjältar”, för att alla vet att de egentligen gör mycket mer än de har förutsättningar till.

En av alla saker pedagogerna arbetat med är att förklara vad barnkonventionen är och barnen har fått göra bilder av sina lagfästa rättigheter som bland annat säger att Vid alla åt-gärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Nu är bara frågan vem som ska lära ut barnkonventionen till det blågröna styret och ge personalen och barnen den arbetsmiljö de förtjänar så pedagogerna slipper vara hjältar och istället kan vara professionella yrkesutövare.

Krister Collin, Vänsterpartiet Solna

Bilden: Laura 5 år illustrerar punkt 27 och 31 i Barnkonventionen (barn har rätt till vila och mat).

Kopiera länk