• Hem
  • Resursskolorna ...
Debattinlägg

Resursskolorna måste få den finansiering de behöver

Det är med ökad oro vi ser att resursskolorna i Solna hotas av nedläggning på grund av minskade resurser. För de elever som har gått från en kaotisk skolsituation, eller en oro-väckande hög skolfrånvaro, till en skola som fungerar för dem är detta mycket oroande. Möjligheten resursskolorna har att erbjuda en lugn skolgång i ett mindre sammanhang är viktigt för elever som behöver extra stöd, och den resursen får inte försvinna.

Den kommunala skolan kan efter decennier av ned-skärningar helt enkelt inte tillgodose behoven hos de elever som behöver extra stort stöd och en lugnare studiemiljö. Det kan handla om elever med autism, neuropsykiatrisk problematik eller svår dyslexi. Där har istället de fristående resursskolorna fyllt en viktig roll.

Vi i Vänsterpartiet vill att den styrande majoriteten ser över strukturbidragets storlek och tillämpar en generösare bedömning av tilläggsbeloppen. Vi föreslår också att man godkänner tilläggsbeloppen för en längre tidsperiod. Skolorna skulle då skulle få ekonomisk trygghet för en längre period. Och det skulle framför allt ge eleverna en större trygghet. 

Linda Cigéhn, ledamot i skolnämnden (V)
Ewy Olausson, ersättare (V)

Publicerad i Mitt i Solna 1 maj 2021

Kopiera länk