• Hem
 • Satsning på ung...
Pressmeddelande

Satsning på ungdomar för ett tryggare Solna

Tryggheten står i fokus när Vänsterpartiet presenterar en stor budgetsatsning från 2022 års skuggbudget.
– När vi satsar på ungdomarna blir Solna tryggare. Minskade klyftor och en ökad tillit till samhället, framtiden och sina grannar är det som behövs för ökad trygghet och minskad kriminalitet, säger Sandra Lindström, gruppledare och oppositionsråd (V).

Vänsterpartiet lägger fram satsningar på fritidsaktiviteter, stärkt ungdomsinflytande och sommarjobbsgaranti. Partiet lyfter också upp sitt förslag om fältassistenter som de flera gånger lagt motioner om, senast i februari i år.
– Vi har länge drivit frågan om att anställa fältare i Solna. Den senaste tidens skjutningar och droghandeln i våra bostadsområden visar tydligt att det behövs. Staden behöver ha ett nära samarbete med polisen, men vi måste matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet. Många solnabor gör ett viktigt arbete med detta ideellt på sin fritid, men vi tycker det är dags att de får ordentlig uppbackning av kommunen, säger Sandra Lindström.

Vänsterpartiets budget innehåller, likt tidigare år, sänkta kulturskoleavgifter och förslag på fler gratis fritidsaktiviteter för barn och unga. Vänsterpartiet är starkt kritiska till att majoriteten lagt ner två fritidsgårdar, Kurage och Solna ungdomscafé, och att de som finns kvar har flyttat och bytt öppettider.
– Det finns ingen öppen fritidsverksamhet för grundskole-barnen efter skolan, utan först kl. 16. Högstadiet får komma kl. 18 och dessutom finns bara en fritidsgård i hela Solna som har verksamhet för gymnasieungdomar, säger Sandra Lindström. ”Om inget görs riskerar många unga att hamna på glid. Det vill vi förhindra genom ett starkt förebyggande arbete”.

Ett urval av Vänsterpartiets trygghetssatsningar:

 1. Anställ fyra fältassistenter
  Vi anställer fyra fältassistenter på heltid som arbetar förebyggande med bland annat natt- och nätvandring gentemot ungdomar i riskzonen.
 2. Stärkt ungdomsinflytande
  Genom exempelvis ungdomsfullmäktige, ungdomsråd och Ungdomens hus. V öppnar även för att inrätta en medborgarbudget där barn och unga får bestämma hur pengarna används
 3. Fritid för alla plånböcker
  Familjens ekonomi ska inte styra barn och ungas fritid. Därför behövs fler gratis aktiviteter, och avgifterna för det som kostar ska hållas nere. Billigare kulturskola, en fond där unga kan söka pengar till sina fritidsaktiviteter, kolloverksamhet och gratis bad är några av förslagen.
 4. Sommarjobbsgaranti
  Varje år blir ca 70 ungdomar som sökt sommarjobb genom kommunen utan eftersom staden inte bekostar deras löner. V vill införa sommarjobbsgaranti och skjuter till pengar så att alla i åk 1 och 2 på gymnasiet kan få sommarjobb.

För mer information, kontakta: 
Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]

Julia Sundqvist, politisk sekreterare
072-583 37 05, [email protected]

Kopiera länk