• Hem
  • Signalisten bid...
Blogg

Signalisten bidrar till Solnas gentrifiering

Den 2 mars anordnade Hyresgästföreningen ett välbesökt möte i Skytteholmsskolan om Signalistens hyreshöjningar.
Signalisten planerar stambyten och renovering av el, vatten, avlopp och ventilation i 1700 av sina 3900 bostäder. Det är en nödvändig åtgärd som inte höjer standarden på lägenheterna. Men Signalisten väljer att göra totalrenoveringar jämförbara med nyproduktion för att höja bruksvärdet.
Det är nämligen inte renoveringskostnaderna som styr vad den blivande hyresnivån blir, utan bruksvärdet. Om lägenheterna renoveras med helkaklade badrum och parkett är det hyrorna i nyproduktion som blir relevanta att jämföra med. Eftersom hyrorna i nyproduktion är höga kan man alltså höja hyrorna kraftigt genom att genomföra standardhöjningar vid renovering. När Signalistens hyresgäster efter ett års evakuering får flytta tillbaka till sina bostäder får de därför hyran höjd med 60 %.
Signalisten har dessutom aviserat att de vill höja hyrorna med uppåt 30 % i sina övriga lägenheter då de anser att hyrorna ligger lägre än bruksvärdet. Visserligen är bruksvärdeshyra är ett lagstadgat hyressättningssystem, men det finns ingen anledning för Signalisten att ta initiativ till bruksvärdesanpassning. De hänvisar till Allbolagen från 2011 som säger att privata och offentliga bostadsbolag skall drivas enligt affärsmässiga principer och ha likvärdig hyra. Men lagen gäller inte stiftelser. Stiftelsen Signalisten kan alltså följa §10 i sina stadgar om att ”sträva efter att tillhandahålla sina bostadshyreslägenheter till lägsta möjliga pris.”
Många pensionärer och låginkomsttagare har inte råd med så kraftiga hyreshöjningar utan kommer tvingas lämna sin lägenhet och staden. När till och med det allmännyttiga bostadsbolaget verkar vilja maximera hyreshöjningar kan man inte låta bli att undra var alla människor med låga inkomster ska bo.
Solna genomgår en gentrifiering där höginkomsttagare flyttar in medan sämre bemedlade tvingas ut. Det är en utveckling som Vänsterpartiet vill stoppa. Bostad är en mänsklig rättighet och möjligheten att vara Solnabo ska inte vara reserverad för människor med höga inkomster.
Björn Bränngård, ledamot i Byggnadsnämnden (V)
Texten publicerades i Facebookgruppen SolnaPolitik 6 april 2020
Kopiera länk