• Hem
  • Skrota kontorsp...
Debattinlägg

Skrota kontorsplanerna – gör Nationalstadsparken till en oas för friluftsliv

2021 är friluftslivets år. Solnas naturreservat och grönområden är glädjande nog välutnyttjade, samtidigt som belastningen sliter mycket på de naturvärden vi har. Vi behöver fler områden där friluftslivet och den biologiska mångfalden kan blomstra. Nationalstadsparken rymmer stor potential att bli ännu mer tillgänglig och trevlig genom exempelvis planteringen av fler träd, förbättrade gång- och cykelvägar och anläggandet av en ny kommunal badplats.

Det blågröna styret har nu lovat en badplats i Nationalstadsparken – men samtidigt ska det byggas 25 000 kvm kontor i området. Kontorsbygget har fått svidande kritik från såväl Naturskyddsföreningen som Länsstyrelsen på grund av byggets kraftigt negativa inverkan på livsmiljöer och spridningsvägar för djur och växtlighet. Styret ser inga problem med bygget eftersom det blir ett bra bullerskydd mot E4.

Solna är litet och tätt bebyggt. Vänsterpartiet vill använda vår begränsade mark till fler hyresrätter, lokaler för kulturverksamhet och förbättringar av våra grönområden. Det blågröna styret väljer istället gång på gång att bygga tusentals kvadratmeter nya kontor trots att många kontorslokaler redan står tomma och trots att företagen inte genererar några skatteintäkter åt Solna.

Solnas invånare förtjänar ett riktigt bra friluftslivsområde i Nationalstadsparken där människor, djur och natur kan samexistera. Det är hög tid att skrota planerna på kontorskomplexet i Ekoparken och istället göra den till en oas för friluftsliv.

Tove Pehrsson, ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden (V)
Björn Bränngård, ledamot i Byggnadsnämnden (V)

Det här är en debattartikel som vi skickat in till Mitti Solna 22/2 2021 men ännu inte fått införd i tidningen eller på debattsidan. Vi väljer därför att publicera den här. 

Kopiera länk