• Hem
  • Slutreplik till...
Debattinlägg

Slutreplik till KD om hemtjänsten

Vänsterpartiet välkomnar att Kristdemokraterna i Solna har valt att ta debatten om oseriösa företag i hemtjänsten.

Vi vill bemöta ett antal påståenden som framförs i repliken.KD påstår att Vänsterpartiet inte har förtroende för förvaltningens granskning av Enklare vardag. Detta stämmer inte. Tjänstemännen har gjort utförliga uppföljningar som omvårdnadsnämnden fått ta del av.

Däremot tolkar vi resultaten olika. Avtalsuppföljningen visar att företaget har haft stora utmaningar under 2019, bland annat efter att två kommuner valde att häva avtalen efter fusk. Många i personalen har slutat och det har varit svårt för Enklare Vardag att säkerställa att kunderna fått den hemtjänst de har rätt till.

Vänsterpartiet är inte emot valfrihet. Vi vill se en bredd bland den hemtjänst som erbjuds och tror att vi skulle ha större möjligheter att erbjuda ett blandat utbud i egen regi.

Det är talande för våra olika ideologiska utgångspunkter att valfrihet för kristdemokrater är synonymt med olika privata företag som jagar vinst i välfärden.

Om kommunen drev all hemtjänst i egen regi hade vi inte behövt pumpa in skattepengar i företag som utnyttjar personal och fuskar med tidrapportering. Att vänta på IVO:s ingripande när sådant framkommit, trots att avtalsuppföljningen lyfter fram problem i verksamheten, är oansvarigt – oavsett på vilken sida kommungränsen fusket har skett.

Sandra Lindström, gruppledare och oppositionsråd
Kerstin Scheutz, ledamot i omvårdnadsnämnden

Publicerad i Mitt i Solna 12 maj 2020

Kopiera länk