• Hem
  • Snåla Solna sam...
Debattinlägg

Snåla Solna samlar pengarna på hög

Solna stad planerar att sälja marken vid Mälarbanans breddning och har sålt bergknallen mellan Solnavägen och Ostkustbanan. Sammanlagt får staden in 3,2 miljarder kronor. Blir byggplanerna på Tallbackaskolans tomt verklighet blir det ytterligare en halv miljard till kommunens kassa. Solna är en rik stad men det märker inte vi invånare. Tvärtom!

Det blågröna styret anser sig inte ha råd att bevara skolor och kulturmiljöer, och åker snålskjuts på grannkommunerna genom en lägre skolpeng. Bostadsstiftelsen Signalisten samlar också på hög. Trots god ekonomi driver man upp hyrorna.

Så vad gör man med alla pengarna? Solna ska betala miljarder för projekt som Gula linjen. Men dessa pengar tänker man ta in genom exploateringsbidrag, till och med från Signalistens blivande hyresgäster. Så vilka planer har det blågröna styret med den välfyllda kassan? Sveriges företagsvänligaste kommun bör ha råd med en mer medborgarvänlig politik.

Björn Bränngård (V), ledamot i byggnadsnämnden och Signalistens styrelse

Insändaren publicerades i Mitt i Solna 17 april 2021

Kopiera länk