• Hem
  • Solna behöver b...
Debattinlägg

Solna behöver bostäder – inte fler kontor

Coronakrisen har fått många att börja jobba på distans. Sannolikt kommer behovet av kontorslokaler att minska även efter pandemin.

Solna är helt i otakt med utvecklingen. Här planeras för fler kontor, trots att man redan idag är Sveriges enda kommun med fler arbetsplatser än invånare. Om några år riskerar Solna att stå med massor av tomma kontorslokaler till glädje och nytta för ingen.

För att få större kontor river man befintliga byggnader och bygger nytt på samma plats, istället för att återanvända de lokaler som finns. Dessutom skövlar man orörda grön-områden och planerar att bygga i Nationalstadsparken. Detta strider mot alla klimatstrategier! Inte heller gynnas solnaborna av kontorshetsen. 70 000 av de som jobbar i Solna åker hem och skattar i andra kommuner och företagen betalar ingen kommunalskatt.

Solnas prioriteringar motsvarar helt enkelt inte medborgarnas nuvarande eller framtida behov. Det vi behöver är fler bostäder, framförallt fler hyresrätter där människor har råd att bo.

Björn Bränngård, ledamot i byggnadsnämnden och Signalisten.

Publicerad i SolnaDirekt 21 augusti 2020.

Kopiera länk