• Hem
  • Gör Solna trygg...
Debattinlägg

Gör Solna tryggare med fältassistenter

Känslan av otrygghet ökar. Vänsterpartiet vill se ett aktivt förebyggande arbete mot våld och orolighet. Därför vill vi att staden anställer fältassistenter som arbetar förebyggande för att förhindra att unga råkar illa ut. Fältassistenter finns i de flesta av våra grannkommuner, men inte i Solna. Det vill vi ändra på.

Vänsterpartiet anser att det behövs mer förebyggande arbete med unga i Solna. Kvalificerade fältassistenter är utbildade socionomer eller beteendevetare som arbetar där ungdomar befinner sig. Fältassistenterna har också ett nära samarbete med socialtjänst, föräldrar, skola och polis. Genom att bygga relationer med ungdomarna och finnas i de miljöer där ungdomar rör sig fångar fältassistenterna upp ungdomar i riskzonen tidigt. Det kan handla om att upptäcka och förhindra exempelvis begynnande kriminalitet, missbruk och mobbning.

Solna stad har i dag inga kvalificerade fältarbetare som arbetar uppsökande. Staden har endast fritidsledare som tillsammans med föreningsledare i AIK bedriver fältförlagdverksamhet vissa delar av året. Därtill har Solna många engagerade föräldrar som nattvandrar regelbundet. De gör ett viktigt jobb, men att hjälpa Solnas unga ska inte hänga på ett fåtal individer som arbetar ideellt. Det måste vara stadens ansvar att fånga upp de som behöver stöd.

I många kommuner är fältassistenterna ute i samtliga skolor och informerar om sin verksamhet. På så vis vet ungdomarna vilka de kan ta kontakt med. Den typen av systematiskt förebyggande fältverksamhet saknas helt i Solna i dag.

Vänsterpartiet har sedan lång tid tillbaka i sina budgetförslag valt att lägga mer resurser på förebyggande arbete med unga såsom exempelvis fältarbete. Vi vill se ett uppsökande arbete som inte bara sker ute på stan utan även på andra arenor där unga vistas såsom skolor och fritidsgårdar, och då i samverkan med exempelvis elevhälsan.

Det är dags att staden tar det förebyggande trygghetsarbetet på allvar och anställer fältassistenter.

Sandra Lindström, tillträdande gruppledare för Vänsterpartiet Solna
Atilla Yavuz, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Solna

Publicerad i Mitt i Solna 3/4 2018. En kortare version av insändaren publicerade i Vi i Solna 31/3 2018.

Kopiera länk