• Hem
  • Solnakoalitione...
Nyheter

Solnakoalitionen: Vi vill återöppna Skytteholmsskolans mellanstadium redan i höst

Solnakoalitionen som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, och Miljöpartiet har kommit överens om att undersöka förutsättningarna för att återöppna Skytteholmsskolans mellanstadium. Bedömningen från barn- och utbildningsförvaltningen är att det är möjligt att genomföra redan till höstterminen 2023. Frågan avgörs av skolnämnden 15 december. Innan dess ska elever, föräldrar, personal och skolledningar få komma till tals.

Beslutet föregås av en dialog med både föräldrar, personal och skolledningar samt övriga intresserade Solnabor. Barnens åsikter tas tillvara i en barnkonsekvensanalys. Solnaborna kan komma in med synpunkter både via mejl och vid fysiskt möte. Idag har skolan årskurserna F-3 samt sär-skola. Om dialogen och underlaget visar att det inte finns några hinder för att öppna mellanstadiet så kommer alla barn i Solnas F-3-skolor att kunna söka till Skytteholms-skolans årskurs 4 i samband med skolvalet i januari. Elever som går i nuvarande årskurs 3 i Skytteholmsskolan behöver inte söka utan får gå kvar i sin skola.

Tidigare beslut som fattades under den förra mandat-perioden har kritiserats och överklagats i flera instanser av vårdnadshavare. Nedläggningen var inte förankrat hos varken elever, personal eller vårdnadshavare och det saknades en barnkonsekvensanalys innan beslutet fattades. Ärendet är ännu inte avgjort i Kammarrätten. Nedläggningen påverkade elever i flera skolor genom att de behövde anvisas till kringliggande skolor eftersom de inte fick en skolplats i skolan närmast hemmet.

– Solnas kommunval var en folkomröstning om skolan. Detta är ett kvitto på att vårt nya styre menar allvar med att vi vill satsa på Solnas skolor. Nedläggningspolitikens tid är förbi, säger Sara Kukka-Salam (S) kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna.

Sara Kukka-Salam

– Nu levererar vi på löftet i vårt regeringsprogram om att se över en återöppning av mellanstadiet på Skytteholmsskolan. Många solnabor har ett visat starkt engagemang för skolan, men innan vi fattar ett beslut måste vi lyssna in barnens röster, säger Sandra Lindström, gruppledare för Vänsterpartiet.

– Med en ny ambition om mindre klasstorlekar i Solna så kommer det behövas fler klassrum, därför startar vi nu en dialog om att gradvis öppna Skytteholmsskolans mellanstadium, säger Martin Karlsson, gruppledare för Centerpartiet.

– Möjligheten att återöppna Skytteholmsskolans mellanstadium finns tack vare den fleråriga ekonomiska satsningen som Solnakoalitionen gör på skolan, nu får dialogen utvisa om intresse finns hos elever och vårdnadshavare, avslutar Victoria Johansson, gruppledare för Miljöpartiet.

Läs även: Mitt i Solna 28/11 2022

Fakta:

Länkar till nyheter om den tidigare nedläggningen:
SVT Nyheter Stockholm 7 juli 2021
Aftonbladet, 18 juni 2021
Mitt i Solna, 27 november 2020
Läraren.se, 10 december 2020

Elevantal: Skytteholmsskolan hade vid räkningen i september 47 elever i årskurs 3. Solna grundsärskola hade vid samma räkning 36 elever.
Skolval: Mellan den 16–29 januari 2023
Dialogmöte för berörda vårdnadshavare: Måndagen den 5 december kl. 18-19 i Skytteholmsskolans matsal
Dialogmöte för övriga Solnabor: Torsdagen den 8 december kl. 18-19 i Skytteholmsskolans matsal

Kontakt:
Sara Kukka-Salam, Socialdemokraterna: [email protected] 072-543 3362
Sandra Lindström, Vänsterpartiet: [email protected] 072-583 11 06
Martin Karlsson, Centerpartiet: [email protected] 070-207 53 44
Victoria Johansson, Miljöpartiet: [email protected] 072-583 15 15

Kopiera länk