• Hem
  • Solnakoalitione...
Nyheter

Solnakoalitionens regeringsprogram

Solna har nu fått ett historiskt maktskifte. Mandatperioden 2022–2026 kommer Solna att ledas av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Tillsammans kallar vi oss Solnakoalitionen. Våra partier är överens om att Solna de kommande åren behöver ett politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. Vi ska se till att varje barn i Solnas skolor klarar grundskolan och vi ska säkerställa att Solna leder den gröna omställningen så att barnen har en frisk planet att leva på också i framtiden.

I vårt regeringsprogram presenterar vi 80 reformer som vi enats om att genomföra under den kommande mandatperioden. Läs hela programmet nedan:

Solnakoalitionens regeringsprogram 2022-2026 – 80 punkter

Kopiera länk