• Hem
  • Stoppa nedläggn...
Debattinlägg

Stoppa nedläggningarna av Solnas förskolor

Följande publicerades i Mitt i Solna 6/11 2018:

Förskolan Taurus i Bergshamra lägger ner vid årsskiftet och verksamheten flyttar istället in på Tellus. Även förskolan Stenbacka har lagts ner nyligen, trots att Solnas befolkning och antalet barn ständigt ökar. Vänsterpartiet vill se ett stopp för nedläggningarna – så att målet om minskade barngrupper kan nås på riktigt.

Beskedet om Taurus nedläggning gjorde många föräldrar besvikna. Många av dem valde medvetet att sätta sitt barn på en lite mindre förskola, bara för att nu se barnet flyttas till Tellus där hundratals andra barn går. Skälet som anges för nedläggningen är barnbrist, trots att Solnas befolkning, och inte minst antalet förskolebarn, ständigt ökar. Vänsterpartiet vill vara tydliga med den verkliga orsaken: pengabrist. Solna stads blågröna styre ger inte förskolan de pengar de behöver.

Vi vet att tjänstemännen på förvaltningen jobbar hårt för att ge Solnas barn en bra verksamhet, men deras snäva budgetramar tvingar dem till kortsiktiga perspektiv och stora barngrupper. Nedläggningen av Taurus är en kortsiktig ekonomisk vinst för Barn- och utbildningsnämnden, men leder knappast till en bättre förskoleverksamhet. Och eftersom man hyr Taurus lokaler från Tekniska nämnden, som nu blir av med en intäkt, blir nettot för Solna stad plus minus noll.

Forskning visar tydligt att barn mår bäst av små barngrupper. Skolverket rekommenderar max 12 barn för barn 1–3 år, och max 15 barn för barn 4–5 år, samt tre personal per avdelning. Det leder till en bättre arbetsmiljö för såväl barnen som de vuxna som jobbar med dem.

Alla partier i Solna säger sig vilja minska barngruppernas storlek. Men trots att vi vet att fler förskolor kommer behöva byggas för att möjliggöra mindre barngrupper, väljer Solna stads blågröna styre ännu en gång att lägga ner en fungerande förskola.

Vänsterpartiet tycker att det är dags att sätta stoppa för nedläggningarna av Solnas förskolor och dags att minska barngrupperna på riktigt. Istället för att låta våra tjänstemän trolla med knäna, avsätter vi de resurser som krävs för detta i vår kommande budget. Det är Solnas barn värda.

Linda Cigéhn, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden (V)

Sandra Lindström, gruppledare (V)

Kopiera länk