• Hem
  • Stoppa storföre...
Pressmeddelande

Stoppa storföretagens miljonrabatt på byggsanktionsavgifter

Byggherren Fabege har ålagts att betala en byggsanktionsavgift till Solna stad. Detta eftersom Fabege påbörjat rivning och ombyggnad av det gamla landstingshuset vid Haga norra utan nödvändiga tillstånd. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska en byggsanktionsavgift tas ut vid sådana överträdelser. Nu vill förvaltningen sänka Fabeges avgift med 75%.

Storleken på byggsanktionsavgiften räknas ut efter en särskild formel och tanken är att den endast i undantagsfall ska skrivas ner från sitt ursprungliga belopp. I Solna har Fabege däremot fått ”rabatt” på sin byggsanktionsavgift ett flertal gånger. Det är förstås anmärkningsvärt att ett stort företag gång på gång drar på sig straffavgifter på miljontals kronor, men än mer förvånande är att Solna stad i sin tur ger miljonrabatter till detta företag.

Solna stad måste följa Plan- och bygglagens bestämmelser. Att gång på gång skriva ner de lagstadgade byggsanktionsavgifterna för stora företag undergräver lagstiftningens kraft och signalerar att det inte är av särskilt stor vikt att följa den. Fabege borde veta bättre, och de har råd att betala de avgifter som man själva dragit på sig. Lagen slår fast ett tak på 2 325 000 kronor. Utan detta tak skulle avgiften, helt enligt PBL, överstigit 3 miljoner kronor. Det är långt ifrån den avgift som Solna stad är beredda att ta ut – 581 250 kronor.

I Sveriges storföretagsvänligaste kommun går det att bryta mot lagen upprepade gånger utan några kännbara påföljder – som storföretag alltså. Privatpersoner och bostadsrättsföreningar drabbas oftast av full byggsanktionsavgift. Endast 3 gånger av 28 har de sedan 2015 fått 75 % rabatt. Enbart Fabege har fått denna rabatt lika många gånger. Och då gäller det mycket större belopp som staden förlorar.

Varför räcker inte det tak som redan finns i lagen? Det är dags för staden att sätta ner foten mot storföretagen och visa att man hyser större tilltro till lagstiftningen och domstolarna än till företag som gång på gång trampar en på tårna.

Erik Järvelä, ledamot i byggnadsnämnden (V)

Björn Bränngård, ersättare i byggnadsnämnden (V)

Kopiera länk