• Hem
  • Det blågröna st...
Nyheter

Det blågröna styret höjer sina löner med 7000 kr

På kommunfullmäktige 17 december kommer det blågröna styret besluta att höja sina egna arvoden. Det innebär en ökning med 7000 kr under mandatperioden. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill istället sänka arvodena med nästan 18 000 kr i månaden.

I dagsläget är arvodet för ett kommunalråd på heltid 84 320 kr. Från och med 1 januari 2019 vill de styrande partierna slopa den tidigare ”frysningen” av arvodesnivåerna och istället ha ett system där arvodena justeras upp enligt industrins riktmärke. En 2 % höjning av arvodet varje år medför en höjning med närmare 7000 kr under mandatperioden. År 2022 kommer ett heltidskommunalråd tjäna 91 271 kr. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har motsatt sig den föreslagna höjningen och istället lagt fram ett eget förslag om sänkta arvoden.

– Solnas politikerarvoden är redan några av landets högsta. Att det blågröna styret vill höja arvodena samtidigt som satsningar på förskolan uteblir är oanständigt, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S).

Den röda oppositionens förslag är att sänka arvodena till 49 procent av statsrådsarvodet, vilket för 2018 skulle motsvara 66 640 kr i månaden. Det skulle innebära en sänkning av arvodet med 17 680 kr i månaden.

– Det är en viktig demokratisk princip att politiker inte tjänar så mycket att de inte längre kan identifiera sig med folket de ska representera. Man ska inte bli rik på att vara politiker, säger Sandra Lindström, oppositionsråd (V).

För mer information, kontakta:
Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S)
072-543 33 62, [email protected]

Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]

 

Kopiera länk