• Hem
  • Anställ en syn-...
Debattinlägg

Anställ en syn- och hörselinstruktör i Solna

Det kan vara svårt att klara vardagen för den som fått nedsatt syn eller hörsel till följd av sjukdom eller ålder. Med rätt hjälp kan dock många återfå sin självständighet och trygghet. Därför lämnade Vänsterpartiet in en motion på senaste kommunfullmäktige om att anställa en syn- och hörselinstruktör i staden.

En syn- och hörselinstruktör kan till exempel finnas där i kontakten med hörselklinik eller syncentral, ordna hjälpmedel eller vara med och träna på hur man bäst tar sig runt i hemmet. Livskvaliteten ökar samtidigt som risken för olyckor minskar. Alla med nedsatt syn eller hörsel har inte råd att själva ordna detta stöd. Därför anser vi att denna service självklart borde ges utan kostnad för den enskilde.

En instruktör har länge varit ett önskemål från både Anhörigföreningen och Hörselskadades förening i Solna. Att arbeta förebyggande med rätt stöd minskar behovet av exempelvis hemtjänst eller omvårdnadsboende längre fram, vilket sparar kommunen pengar. En syn- och hörselinstruktör är alltså inte bara till stor hjälp för enskilda människor – det är också en klok investering i våra medborgares hälsa.

Kerstin Scheutz, ledamot i kommunfullmäktige och omvårdnadsnämnden (V)
Thomas Magnusson, ledamot i kommunfullmäktige (V) Tove Pehrsson, ledamot i kommunfullmäktige (V)

Publicerad i SolnaDirekt 19 augusti 2020

Foto: Mark Paton via Unsplash

Kopiera länk