• Hem
  • Hur mycket osäk...
Debattinlägg

Hur mycket osäkerhet måste Huvudstas skolbarn stå ut med?

Att Huvudstas skolor Granbacka och Tallbacka är slitna och har stora upprustningsbehov är inget nytt. Men den senaste tiden har olika besked om skolornas framtid avlöst varandra.

I höstas blev Granbackas föräldrar och elever överraskade när det visade sig att den utlovade årskurs 6 som skulle tillkomma hösten 2018 uteblir. Oron blev stor när ett oväntat skolval behövde göras ett år tidigare än planerat. Många föräldrar oroade sig över om deras barn skulle få plats på Tallbacka, som de hoppades.

Några månader senare kom beskedet att Tallbacka ska rivas och ersättas av en ny skola i den trafikerade korsningen Armégatan/Storgatan. Alliansen menar att Tallbacka är i för dåligt skick för att renoveras och att en ny skola kan ge fler nödvändiga elevplatser. Att den nya skolgården blir en bråkdel så stor som Tallbackas tycks inte bekymra Alliansen.

Och nu kommer nästa smäll. Till hösten har Granbacka ett mindre elevunderlag. I stället för att ta detta som en möjlighet att minska klasstorlekarna och öka personaltätheten väljer alliansen att minska antalet klasser och fritidshemsavdelningar. I praktiken innebär detta sammanslagningar och personal som tvingas bort från skolan.

Så här ska det inte vara! Alliansen framhåller att de ”satsar på skolan”, men det är svårt att se hur det går ihop med den hattifnatt-politik de bedriver i praktiken.

Vänsterpartiet bedriver en långsiktig politik. Våra löften är inte tomma ord – vi skjuter till de resurser som behövs för att genomföra riktiga förändringar. I vår budget lägger vi 65 miljoner mer än alliansen på våra skolor och förskolor. För skolan innebär det:

• Mindre klasstorlekar.

• Fler lärare och höjda lärarlöner.

• Max 30 barn och minst 3 personal på varje fritidsavdelning.

• Kontinuerlig upprustning av skolorna och skolgårdarna.

• En skolutbyggnadsplan i Solna för långsiktig planering.

Med Vänsterpartiets politik garanteras alla Solnas barn en trygg och förutsägbar skolgång.

Kopiera länk