• Hem
  • Schemaläggning ...
Debattinlägg

Schemaläggning löser inte problemen med överfull skola

När Ulriksdalsskolans elever började höstterminen var det i en än mer överfull skola än tidigare. Under sommaren har skolan byggts om för att ge plats åt ytterligare två förskoleklasser.

När planerna på ytterligare två klasser presenterades i våras gjorde fackförbunden en anmälan till Arbetsmiljöverket. Den riskbedömning som därefter gjordes visade på 12 allvarliga brister som akut behövde åtgärdas. Bland annat den underdimensionerade ventilationen som lett till att det i vissa klassrum varit över 30 grader, och den trånga matsalen som nu blir än mer överfull. Grupprum har byggts om till klassrum vilket kommer att leda till minskad möjlighet till särskilt stöd. Samtidigt innebär fler elever att det blir ökad trängsel i korridorerna vilket riskerar att leda till ökade konflikter. Dessutom blir risken för smittspridning större.

Många av problemen, såsom den överfulla idrottssalen och brister på raster för elever och lärare, ska lösas genom ”prioriteringar i schemaläggningen”. Det är det blågröna styrets ansvar att se till att skolan har förutsättningarna för att klara sitt uppdrag. Genom att godkänna ett överintag på en redan full skola lämpar styret över ansvaret på rektorn att lösa bristen på skolplatser som deras politik har skapat. Det är att svika såväl skolans ledning som elever.

Medan Ulriksdalsskolan kämpar för att rymma fler elever arbetar det blågröna styret vidare med att lägga ner Bergshamraskolans högstadium nästa år med motiveringen att det inte finns tillräckligt många elever i norra Solna. De cirka 100 berörda Bergshamraeleverna lovas istället en plats på den överfulla Ulriksdalskolan. Ingen schemaläggning i världen kan lösa den ekvationen.

Linda Cigéhn, ledamot i skolnämnden (V)
Malin Englund, ersättare i skolnämnden (V)

Kopiera länk